Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Biotechnologia

Nauki przyrodnicze i biotechnologia to dziedziny rozwojowe, ważne dla szeregu sektorów przemysłu, takich jak opieka zdrowotna/farmaceutyka, zdrowie zwierząt, przemysł włókienniczy, chemiczny, tworzyw sztucznych, papierniczy i paliwowy oraz przetwórstwo żywności i pasz.

Biotechnologia wnosi ważny wkład w realizację podstawowych celów celów politycznych Unii Europejskiej, m.in. w zakresie zdrowia publicznego, starzenia się społeczeństwa, wzrostu gospodarczego, tworzenia miejsc pracy, zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska.

W celu zagwarantowania spójnej realizacji tej polityki w Europie, w 2002 r. Komisja przyjęła szeroką i szczegółową strategię oraz plan działania na rzecz rozwoju produktów biotechnologicznych. Przegląd śródokresowy w 2007 r. wykazał, że realizacja polityki w pierwszych czterech latach była udana, a ponadto określono pięć nowych priorytetów na okres 2007-2010 r., w tym lepszy dostęp do finansowania i bardziej efektywny transfer technologii.

Temat dnia

  • Biotechnology Related Policies English (en)
  • What is Biotechnology? Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Reference documents English (en)
  • SMEs and Competitiveness Deutsch (de)English (en)français (fr)

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj