Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Βιοτεχνολογία

Οι επιστήμες ζωής και η βιοτεχνολογία προωθούν τη χρήση τεχνολογιών σε μια πληθώρα βιομηχανικών τομέων όπως ο τομέας της υγείας/φαρμακοβιομηχανίας, της υγείας των ζώων, της υφαντουργίας, των χημικών προϊόντων, των πλαστικών, του χάρτου, των καυσίμων, της επεξεργασίας τροφίμων και ζωοτροφών.

Η βιοτεχνολογία συμβάλλει σημαντικά στους κύριους στόχους της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η δημόσια υγεία, η γηράσκουσα κοινωνία, η οικονομική ανάπτυξη, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η βιώσιμη ανάπτυξη και η περιβαλλοντική προστασία.

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολιτικές εφαρμόζονται με συνέπεια στην Ευρώπη, η Επιτροπή υιοθέτησε το 2002 μια ευρεία και λεπτομερή στρατηγική και ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη προϊόντων βιοτεχνολογίας. Η ενδιάμεση αναθεώρηση του 2007 έδειξε ότι η υλοποίηση ήταν επιτυχής κατά τα πρώτα τέσσερα έτη, ενώ καθορίστηκαν πέντε νέες προτεραιότητες για την περίοδο 2007-2010, μεταξύ των οποίων η καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η πιο αποτελεσματική μεταφορά τεχνολογίας.

Κυριότερα θέματα

  • Biotechnology Related Policies English (en)
  • What is Biotechnology? Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Reference documents English (en)
  • SMEs and Competitiveness Deutsch (de)English (en)français (fr)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση