Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Биотехнологии

С помощта на природните науки и биотехнологиите се създават технологии, които се използват в множество промишлени сектори, например здравеопазването/лекарствените средства, здравето на животните, производството и преработването на текстил, химически вещества, пластмаса, хартия, горива и хранителни продукти и фуражи.

Биотехнологиите допринасят в значителна степен за постигане на целите на основната политика на Европейския съюз, между които в областта на здравеопазването, застаряващото общество, икономическия растеж, създаването на работни места, устойчивото развитие и опазването на околната среда.

За да се гарантира съгласуваното прилагане на политиките в Европа, през 2002 г. Европейската комисия прие широки и изчерпателни стратегия и план за действие за развитието на продукти, получени по биотехнологичен път. Средносрочният преглед от 2007 г. показа успешното приложение през първите четири години от приемането им. Същевременно бяха определени нови пет приоритета за периода 2007-2010 г., между които по-добър достъп до финансиране и по-ефективен трансфер на технологии.

Основно съдържание

  • Biotechnology Related Policies English (en)
  • What is Biotechnology? Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Reference documents English (en)
  • SMEs and Competitiveness Deutsch (de)English (en)français (fr)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта