Navigacijska pot

Avtomobilska industrija

Evropska unija je med največjimi svetovnimi proizvajalkami motornih vozil. Avtomobilska industrija je zato osrednjega pomena za napredek in blaginjo Evrope. Zaposluje veliko število izkušenih delavcev ter je ključna gonilna sila znanja in inovacij. Predstavlja največjega evropskega zasebnega vlagatelja v raziskave in razvoj (RR). Pomemben prispevek daje tudi bruto domačemu proizvodu EU (BDP) in izvaža veliko več kot uvaža.

Glavni cilji Evropske komisije v zvezi z avtomobilskim sektorjem so:

1) okrepiti konkurenčnost avtomobilske industrije

Cilj je opredeliti in oceniti vprašanja politike, ki so temeljnega pomena za konkurenčnost avtomobilske industrije EU, ter predlagati rešitve, ki upoštevajo gospodarske, socialne in okoljske cilje.

2) dokončati, prilagoditi in poenostaviti ureditveni okvir notranjega trga

Izboljševanje notranjega trga sloni na uvedbi sistema ES za homologacijo celotnega vozila, ki proizvajalcem omogoča, da se homologacija vozila odobri v eni državi članici in da se lahko nato to vozilo trži v vseh drugih državah članicah brez nadaljnjih preskusov.

3) spodbujati globalizacijo tehničnega ureditvenega okvira prek UNECE

Tehnično usklajevanje na svetovni ravni je ključni dejavnik krepitve konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije po vsem svetu. EU je podpisnica dveh sporazumov Gospodarske komisije OZN za Evropo (UNECE): sporazuma iz leta 1958 o enotnih tehničnih predpisih za cestna vozila in svetovnega sporazuma iz leta 1998.

Najpomembnejša vsebina

  • CARS 2020 English (en)
  • Mobile air-conditioning systems (MACs) English (en)
  • Legislation English (en)
  • UNECE regulations English (en)
  • Directive 2007/46/EC English (en)

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju

Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovnatisni stran