Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Automobilový priemysel

EÚ patrí medzi najväčších výrobcov motorových vozidiel na svete. Automobilový priemysel má preto zásadný význam pre prosperitu Európy. Ide o veľkého zamestnávateľa kvalifikovanej pracovnej sily a hlavnú hnaciu silu vedomostí a inovácií. Automobilový priemysel pôsobí ako najväčší súkromný investor do oblasti výskumu a vývoja v Európe. Zároveň významne prispieva k hrubému domácemu produktu (HDP) v EÚ, pričom vývoz je oveľa väčší dovoz.

Hlavné ciele Európskej komisie v súvislosti s automobilovým odvetvím sú:

1) Posilniť konkurencieschopnosť automobilového priemyslu

Cieľom je určiť a posúdiť záležitosti týkajúce sa politík zásadného významu pre konkurencieschopnosť automobilového priemyslu v EÚ a navrhnúť riešenia zohľadňujúce hospodárske, sociálne a environmentálne ciele.

2) Doplniť, prispôsobiť a zjednodušiť regulačný rámec vnútorného trhu

Práca na zlepšení vnútorného trhu vychádza zo zavedenia systému typového schvaľovania celých vozidiel v ES, ktorý výrobcom umožňuje získať schválenie "typu" vozidla v jednom členskom štáte, čo im potom umožňuje uvádzať toto vozidlo na trh vo všetkých ostatných členských štátoch bez ďalšieho odskúšania.

3) Podporovať globalizáciu technického regulačného rámca prostredníctvom komisie UNECE

Globálna technická harmonizácia je kľúčovým faktorom celosvetového posilnenia konkurencieschopnosti európskeho automobilového priemyslu. EÚ je zmluvnou stranou dvoch dohôd Hospodárskej komisie OSN pre Európu (UNECE): Dohody z roku 1958 týkajúcej sa prijatia jednotných technických predpisov pre vozidlá a Globálnej dohody z roku 1998.

Najdôležitejšie témy

  • CARS 2020 English (en)
  • Mobile air-conditioning systems (MACs) English (en)
  • Legislation English (en)
  • UNECE regulations English (en)
  • Directive 2007/46/EC English (en)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku