Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Przemysł motoryzacyjny

UE jest jednym z największych producentów pojazdów silnikowych na świecie. Przemysł motoryzacyjny jest zatem kluczowy dla europejskiej koniunktury. Zatrudnia bardzo wielu wykwalifikowanych pracowników i jest siłą napędową rozwoju wiedzy i innowacji. Jest najważniejszym europejskim prywatnym inwestorem w badania i rozwój. Ponadto ma duży udział w europejskim Produkcie Krajowym Brutto (PKB) i Europejski eksport pojazdów znacznie przewyższa import.

Najważniejsze cele Komisji Europejskiej w odniesieniu do sektora motoryzacyjnego to:

1) Zwiększenie konkurencyjności przemysłu motoryzacyjnego

Celem europejskiej polityki jest określenie i ocena kwestie politycznych które warunkują konkurencyjność europejskiego przemysłu motoryzacyjnego i proponowanie rozwiązań, które uwzględniają cele gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

2) Uzupełnienie, dostosowanie i uproszczenie ram regulacyjnych obowi ązującego na rynku wewnętrznym

Praca nad usprawnieniem działania rynku wewnętrznego opiera się na wprowadzeniu wspólnotowego systemu homologacji typu pojazdów, który pozwoli producentom na to, by po zatwierdzeniu typu pojazdu w jednym państwie członkowskim mogli sprzedawać go we wszystkich państwach członkowskich bez dodatkowych testów.

3) Promowanie technicznych ram regulacyjnych na całym świecie poprzez EKG ONZ

Globalna harmonizacja przepisów technicznych jest kluczowym czynnikiem zwiększania konkurencyjności europejskiego przemysłu motoryzacyjnego na świecie. UE jest stroną dwóch umów Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ): Umowy dotyczącej jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów z 1958 r. i Globalnego porozumienia z 1998 r.

Temat dnia

  • CARS 2020 English (en)
  • Mobile air-conditioning systems (MACs) English (en)
  • Legislation English (en)
  • UNECE regulations English (en)
  • Directive 2007/46/EC English (en)

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj