Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Automobielsector

De EU is een van de grootste producenten van motorvoertuigen ter wereld. De automobielindustrie is dan ook van cruciaal belang voor de Europese welvaart. De sector is een enorme werkgever voor geschoolde arbeidskrachten en een centrale drijfkracht voor kennis en innovatie. De auto-industrie is de grootste privé-investeerder van Europa in onderzoek en ontwikkeling (O&O) en levert een belangrijke bijdrage aan het bruto binnenlands product (bbp) van de EU. In de automobielsector wordt veel meer uitgevoerd dan ingevoerd.

De hoofddoelstellingen van de Europese Commissie voor de automobielsector zijn:

1) de concurrentiepositie van de automobielindustrie versterken

Doel is het identificeren en beoordelen van beleidskwesties die van groot belang zijn voor het concurrentievermogen van de automobielindustrie in de EU en oplossingen voor te stellen waarin wordt rekening gehouden met de economische, sociale en milieudoelstellingen.

2) het regelgevingskader voor de interne markt aanvullen, aanpassen en vereenvoudigen

De werkzaamheden ter verbetering van de interne markt steunen op de invoering van het EG-typegoedkeuringssysteem voor complete voertuigen dat constructeurs toelaat een voertuigtype in één lidstaat te laten goedkeuren en het dan zonder aanvullende tests in de hele Europese Unie in de handel te brengen.

3) een mondiaal technisch regelgevingskader via UNECEpromoten

Mondiale technische harmonisatie is van doorslaggevend belang om de concurrentiepositie van de Europese automobielindustrie in de wereld te versterken. De EU is verdragsluitende partij bij twee internationale overeenkomsten van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde Naties (UNECE): de overeenkomst inzake eenvormige technische eisen voor wielvoertuigen van 1958, en de internationale overeenkomst van 1998.

Belangrijkste onderwerpen

  • CARS 2020 English (en)
  • Mobile air-conditioning systems (MACs) English (en)
  • Legislation English (en)
  • UNECE regulations English (en)
  • Directive 2007/46/EC English (en)

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken