Ši tinklavietė buvo archyvuota 02/02/2015
02/02/2015

Naršymo kelias

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Automobilių pramonė

ES yra viena iš didžiausių motorinių transporto priemonių gamintojų pasaulyje. Todėl automobilių pramonė turi labai daug reikšmės Europos klestėjimui. Ji yra milžiniškas kvalifikuotos darbo jėgos darbdavys ir pagrindinis žinių bei naujovių plėtros variklis. Tai didžiausias Europoje privatus investuotojas mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros (MTTP) srityje. Taip pat ši pramonės šaka labai padidina ES bendrąjį vidaus produktą (BVP) ir eksportuoja žymiai daugiau nei importuoja.

Europos Komisija automobilių sektoriui kelia šiuos pagrindinius tikslus:

1) Stiprinti automobilių pramonės konkurencingumą

Siekiama nustatyti ir įvertinti svarbiausius ES automobilių pramonės konkurencingumo politikos klausimus, ir pasiūlyti ekonominių, socialinių ir aplinkosaugos problemų sprendimus.

2) Baigti, priderinti ir supaprastinti vidaus rinkos reguliavimo sistemą

Vidaus rinka tobulinama įgyvendinant EB Bendrą transporto priemonių rūšių patvirtinimo sistemą. Ji leis gamintojams patvirtinti transporto priemonės "rūšį" vienoje valstybėje narėje ir pateikti transporto priemonę kitos valstybės narės rinkai be papildomų tikrinimų.

3) SuJTEEK skatinti techninės reguliavimo sistemos globalizaciją

Pasaulinis techninis derinimas yra pagrindinis veiksnys stiprinant Europos automobilių pramonės konkurencingumą visame pasaulyje. ES pasirašė dvi sutartis su Jungtinių Tautų Europos ekonomine komisija (JTEEK): 1958 m. Sutartį dėl Vienodų techninių normų priėmimo transporto priemonėms ir 1998 m. Pasaulinį susitarimą.

Svarbiausia

  • CARS 2020 English (en)
  • Mobile air-conditioning systems (MACs) English (en)
  • Legislation English (en)
  • UNECE regulations English (en)
  • Directive 2007/46/EC English (en)

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį