This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

An tionscal uathghluaisneach

Tá an AE ar na táirgeoirí mótarfheithiclí is mó ar domhan. Dá bhrí sin tá áit lárnach ag an dtionscal uathghluaisneach do rathúnas na hEorpa. Ollfhostóir is ea do lucht oibre oilte agus príomhthiománaí eolais agus nuálaíochta. Is ionann é agus an t-infheisteoir is mó taighde agus forbairt san Eoraip (R&D). Cuireann sé go suntasach le hOlltáirgeacht Intíre an AE (OTI), agus onnmhairíonn i bhfad níos mó ná a allmhairíonn.

Is iad príomhaidhmeanna an Choimisiúin Eorpaigh maidir leis an earnáil uathghluaisneach:

1) Cumas iomaíochta na hearnála uathghluaisní a neartú

Is é is aidhm atá aige ceisteanna beartais atá olltábhachtacht do chumas iomaíochta na hearnála uathghluaisní a shainaithint agus a mheas agus chun réitigh a mholadh a ghlacann cuspóirí geilleagracha, sóisialta agus comhshaoil san áireamh.

2) Creatlach rialála an Mhargaidh Inmheánaigh a chomhlíonadh, a chur in oiriúint agus a shimpliú.

Cuirtear obair chun an Margadh Inmheánach a fheabhsú le tabhairt isteach Córas Rialála Formheas Cineáil an CE a ligeann do dhéantóirí "cineál" feithicle a fhormheas i mBallstát amháin agus margaíocht a dhéanamh uirthi sna Ballstáit eile gan tástáil sa bhreis a dhéanamh ina dhiaidh.

3) Domhandú na creatlaí rialála teicniúla trí UNECE a chur chun cinn.

Príomhthoisc is ea comhchuibhiú teicniúil domhanda chun cumas iomaíochta na hearnála uathghluaisneach Eorpach a threisiú ar fud an domhain. Comhpháirtí Conarthachta is ea an tAE ar dhá chomhaontú de chuid Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiúin Aontaithe don Eoraip (UNECE): Comhaontas 1958 ar Shaintreoracha Aonfhoirmeacha Teicniúla d'Fheithiclí agus an Comhaontas Domhanda 1998.

Key content

  • CARS 2020 English (en)
  • Mobile air-conditioning systems (MACs) English (en)
  • Legislation English (en)
  • UNECE regulations English (en)
  • Directive 2007/46/EC English (en)

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo