Sivusto on arkistoitu (02/02/2015)
02/02/2015

Navigointipolku

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Autoteollisuus

EU on yksi maailman suurimmista moottoriajoneuvojen tuottajista. Autoteollisuus on siten keskeinen tekijä Euroopan vaurastumisessa. Se on valtava ammattitaitoisen työvoiman työllistäjä sekä osaamisen ja innovaatioiden tuottaja. Autoteollisuus on myös Euroopan suurin yksityinen tutkimuksen ja kehittämisen (T&K) rahoittaja. Sillä on merkittävä vaikutus EU:n bruttokansantuotteeseen (BKT), ja sen vienti on paljon suurempaa kuin tuonti.

Euroopan komission tärkeimmät tavoitteet autoteollisuudelle ovat:

1) Vahvistaa autoteollisuuden kilpailukykyä

Tavoitteena on tunnistaa ja arvioida poliittisia kysymyksiä, joilla on suuri merkitys EU:n autoteollisuuden kilpailukyvylle ja ehdottaa ratkaisuja, joissa otetaan huomioon taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristölliset tavoitteet.

2) Täydentää, muuttaa ja yksinkertaistaa sisämarkkinoiden sääntelykehystä

Työtä sisämarkkinoiden toiminnan parantamiseksi on rakennettu ajoneuvojen tyyppihyväksynnän kokonaisjärjestelyn varaan, mikä mahdollistaa sen, että jos ajoneuvo on tyyppihyväksytty yhdessä jäsenvaltiossa, ajoneuvoa voidaan myydä kaikissa jäsenvaltioissa ilman lisätestejä.

3) Edistää teknisen sääntelyjärjestelmän yhdenmukaistamista ECE:n avulla

Tekninen yhdenmukaistaminen on keskeinen tekijä eurooppalaisen autoteollisuuden kilpailukyvyn vahvistamisessa maailmanlaajuisesti. EU on sopimusosapuolena kahdessa Euroopan talouskomission (ECE:n) sopimuksessa: vuoden 1958 ajoneuvojen teknisten sääntöjen yhdenmukaistamisessa sekä vuoden 1998 maailmanlaajuisessa sopimuksessa.

Pääaiheet

  • CARS 2020 English (en)
  • Mobile air-conditioning systems (MACs) English (en)
  • Legislation English (en)
  • UNECE regulations English (en)
  • Directive 2007/46/EC English (en)

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu

Aseta sivu normaalikokoiselle fontilleKasvata fontin kokoa 200 prosentillaTulosta sivu