Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Αυτοκινητοβιομηχανία

Η ΕΕ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους κατασκευαστές αυτοκινήτων παγκοσμίως. Η αυτοκινητοβιομηχανία είναι επομένως κύριος τομέας για την ευημερία της Ευρώπης. Αποτελεί τεράστιο εργοδότη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού και κύριο παράγοντα γνώσης και καινοτομίας. Αντιπροσωπεύει το μεγαλύτερο ιδιωτικό επενδυτή της Ευρώπης στην έρευνα και την ανάπτυξη (Ε&Α). Επίσης, συνεισφέρει σημαντικά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) της ΕΕ και εξάγει περισσότερα προϊόντα από όσα εισάγει.

Οι κύριοι στόχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την αυτοκινητοβιομηχανία είναι οι εξής:

1) Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας

Ο στόχος είναι να αναγνωριστούν και να εκτιμηθούν τα ζητήματα πολιτικής που είναι υψίστης σημασίας για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας και να προταθούν λύσεις που λαμβάνουν υπόψη τους οικονομικούς, τους κοινωνικούς και τους περιβαλλοντικούς στόχους.

2) Η συμπλήρωση, η προσαρμογή και η απλοποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου της Εσωτερικής Αγοράς

Το έργο για τη βελτίωση της Εσωτερικής Αγοράς βασίζεται στην εισαγωγή του συστήματος έγκρισης τύπου ΕΚ ολόκληρου οχήματος, το οποίο επιτρέπει στους κατασκευαστές να ζητούν την έγκριση ενός "τύπου" οχήματος σε ένα κράτος μέλος και έπειτα να μπορούν να διαθέτουν το όχημα στην αγορά σε όλα τα άλλα κράτη μέλη χωρίς περαιτέρω δοκιμές.

3) Η προώθηση της παγκοσμιοποίησης του τεχνικού ρυθμιστικού πλαισίου μέσω της UNECE

Η παγκόσμια τεχνική εναρμόνιση αποτελεί κύριο παράγοντα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως. Η ΕΕ είναι συμβαλλόμενο μέρος δύο συμφωνιών της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE): της Συμφωνίας του 1958 περί ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τα οχήματα και της παγκόσμιας συμφωνίας του 1998.

Κυριότερα θέματα

  • CARS 2020 English (en)
  • Mobile air-conditioning systems (MACs) English (en)
  • Legislation English (en)
  • UNECE regulations English (en)
  • Directive 2007/46/EC English (en)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση