Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Bilindustri

EU er blandt verdens største producenter af motorkøretøjer. Bilindustrien er derfor afgørende for EU's velstand. Den beskæftiger rigtig mange faglærte arbejdstagere og er en central drivkraft for viden og innovation. Den er EU's største private investor i forskning og udvikling (F&U). Den yder også et væsentligt bidrag til EU's bruttonationalprodukt (BNP) og eksporterer langt mere, end den importerer.

Europa-Kommissionens vigtigste mål for bilindustrien er:

1)at styrke bilindustriens konkurrenceevne

Målet er at afdække og vurdere politiske spørgsmål af væsentlig betydning for den europæiske bilindustris konkurrenceevne og foreslå løsninger, der tager hensyn til økonomiske, sociale og miljømæssige mål.

2) at supplere, tilpasse og forenkle reglerne for det indre marked

Arbejdet med at forbedre det indre marked bygger på indførelsen af det europæiske standardtypegodkendelsessystem, der giver fabrikanterne mulighed for at få et køretøj typegodkendt i én medlemsstat og derefter markedsføre køretøjet i alle andre medlemsstater uden yderligere test.

3) at fremme globalisering af de tekniske bestemmelser gennem UNECE

En global teknisk harmonisering er en central faktor for styrkelsen af den europæiske bilindustris konkurrenceevne på verdensplan. EU er kontraherende part i to aftaler med FN's Økonomiske Kommission for Europa (UNECE), nemlig overenskomsten om ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer og den globale overenskomst fra 1998.

Vigtigste emner

  • CARS 2020 English (en)
  • Mobile air-conditioning systems (MACs) English (en)
  • Legislation English (en)
  • UNECE regulations English (en)
  • Directive 2007/46/EC English (en)

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden