Cesta

Automobilový průmysl

EU je jedním z největších výrobců motorových vozidel na světě. Automobilový průmysl má tudíž pro prosperitu Evropy zásadní význam. Zaměstnává obrovské množství kvalifikovaných pracovníků a je klíčovou hybnou silou v rozvoji znalostí a inovace. Je největším evropským soukromým investorem v oblasti výzkumu a vývoje (VaV). Dále podstatným způsobem přispívá k hrubému domácímu produktu (HDP) EU, přičemž vývoz v tomto odvětví značně převyšuje dovoz.

Hlavní cíle Evropské komise v oblasti automobilového průmyslu jsou:

1) posílitkonkurenceschopnost automobilového průmyslu

Záměrem je určit a posoudit otázky, které mají zásadní význam pro konkurenceschopnost automobilového průmyslu EU, a navrhnout řešení zohledňující hospodářské, sociální a ekologické cíle.

2) doplnit, upravita zjednodušitregulační rámec vnitřního trhu

Práce na zlepšení vnitřního trhu souvisí se zavedením systému typového schvalování vozidel v ES, který výrobcům umožňuje schválení "typového" vozidla v jednom členském státě a jeho prodej ve všech ostatních členských státech bez nutnosti dalších testů.

3) prosaditglobalizacitechnického regulačního rámce prostřednictvím UNECE

Globální technická harmonizace je klíčovým faktorem pro posílení konkurenceschopnosti evropského automobilového průmyslu v celosvětovém měřítku. EU je signatářem dvou smluv Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (UNECE): Dohody o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla z roku 1958 a Světové dohody z roku 1998.

Hlavní témata

  • CARS 2020 English (en)
  • Mobile air-conditioning systems (MACs) English (en)
  • Legislation English (en)
  • UNECE regulations English (en)
  • Directive 2007/46/EC English (en)

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku