Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Автомобилна промишленост

ЕС е сред най-големите производители на моторни превозни средства в света. В следствие на това автомобилната промишленост играе основна роля за просперитета на Европа. Секторът осигурява заетост на огромен брой квалифицирани специалисти и е основен двигател на знания и иновации. Той е най-големият частен инвеститор в Европа в областта на научноизследователската и развойната дейност (НИРД). Секторът също така има голям принос към брутния вътрешен продукт (БВП) на ЕС, като износът надвишава значително вноса.

Основните цели на Европейската комисия по отношение на автомобилния сектор са следните:

1) Повишаване на конкурентоспособността на автомобилната промишленост

Целта е да се идентифицират и анализират въпроси от областта на политиките, които са от изключително значение за конкурентоспособността на автомобилната промишленост на ЕС, както и да се предложат решения, отчитащи икономическите, социалните и екологичните цели.

2) Завършване, адаптиране и опростяване на регулаторната рамка за вътрешния пазар

Работата за подобряване на вътрешния пазар се основава на въвеждането на цялостната система на Общността за типово одобрение на превозните средства, която позволява на производителите да имат "тип" превозно средство, одобрено в една държава-членка, което впоследствие могат да предлагат на пазарите на всички останали държави-членки, без да се налага провеждане на допълнителни изпитвания.

3) Насърчаване на глобализацията на техническата регулаторна рамка чрез ИКЕООН

Глобалната техническа хармонизация е основен фактор за повишаване на конкурентоспособността на европейската автомобилна промишленост в световен мащаб. ЕС е страна по две спогодби на Икономическата комисия за Европа на ООН (ИКЕООН): Спогодбата за приемане на еднакви технически предписания за превозни средства от 1958 г. и Глобалното споразумение от 1998 г.

Основно съдържание

  • CARS 2020 English (en)
  • Mobile air-conditioning systems (MACs) English (en)
  • Legislation English (en)
  • UNECE regulations English (en)
  • Directive 2007/46/EC English (en)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта