Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Hållbar och ansvarsfull affärsverksamhet

Hållbar utveckling har ekonomiska, miljörelaterade och sociala dimensioner och utgör ett övergripande mål för Europeiska unionen. Konkurrenskraft och hållbarhet är koncept som förstärker varandra. GD Näringsliv söker skapa gynnsamma villkor för europeiska företag och därmed hjälpa till att maximera deras bidrag till en hållbar utveckling.

Företagens sociala ansvar (CSR) är ett nödvändigt och naturligt komplement till strävan efter att göra Europa mer konkurrenskraftigt. Att företagen uppträder ansvarsfullt är avgörande för att skapa förtroende för marknadsekonomi, öppenhet inom handeln och globalisering.

Handlingsplan för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik

Handlingsplanen Deutsch (de) English (en) français (fr) för hållbar konsumtion och produktion samt en hållbar industripolitik syftar till att vända de aktuella utmaningarna på miljöområdet till ekonomiska möjligheter för EU. En konkret uppsättning åtgärder föreslås för att förbättra industrins konkurrenskraft i EU samtidigt som man ökar dess övergipande miljöprestanda. Kommissionen uppmuntrar, där så är möjligt, frivilliga initiativ till miljööverenskommelser mellan parter som önskar ta itu med specifika miljöproblem.

Här hittar du mer information:

  • Webbplats om hållbar utvecklingEnglish
  • Generaldirektoratet för miljös webbplatsEnglish

Viktigaste ämnen

  • Corporate social responsibility English (en)
  • Ecodesign Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Reporting and disclosure English (en)
  • CSR and SMEs English (en)
  • Multi-stakeholder Forum on CSR English (en)

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida