Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Trvalo udržateľné a zodpovedné podnikanie

Trvalo udržateľný rozvoj má hospodársky, environmentálny a sociálny rozmer, a je dominantným cieľom Európskej únie. Konkurencieschopnosť a udržateľnosť sú vzájomne sa podporujúce pojmy. Cieľom GR pre podnikanie a priemysel je vytvoriť podmienky, v ktorých môžu európske podniky prosperovať, čím im pomáha maximalizovať ich prínos k trvalo udržateľnému rozvoju.

Sociálna zodpovednosť podnikov (SZP) je potrebným a prirodzeným náprotivkom v úsilí o konkurencieschopnejšiu Európu. Zodpovedné podnikateľské správanie je rozhodujúce pre budovanie dôvery smerom k trhovému hospodárstvu, otvorenosti obchodu a globalizácii.

Akčný plán pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku

Cieľom akčného plánu Deutsch (de) English (en) français (fr) pre trvalo udržateľnú spotrebu a výrobu a trvalo udržateľnú priemyselnú politiku je premena súčasných environmentálnych otázok na hospodárske príležitosti pre EÚ. S cieľom zlepšenia konkurencieschopnosti priemyslu EÚ počas zlepšovania jeho celkových environmentálnych výsledkov bola navrhnutá konkrétna skupina opatrení. V prípadoch, keď to je možné, Komisia podporuje dohody o ochrane životného prostredia medzi stranami, ktoré chcú riešiť konkrétne problémy týkajúce sa životného prostredia.

Viac informácií poskytnú:

  • Webová stránka o trvalo udržateľnom rozvojiEnglish
  • Webová stránka Generálneho riaditeľstva pre životné prostredieEnglish

Najdôležitejšie témy

  • Corporate social responsibility English (en)
  • Ecodesign Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Reporting and disclosure English (en)
  • CSR and SMEs English (en)
  • Multi-stakeholder Forum on CSR English (en)

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku