Navigācijas ceļš

Ilgtspējīga un atbildīga uzņēmējdarbība

Ilgtspējīgai attīstībai ir trīs dimensijas: ekonomiskā, vides un sociālā dimensija, un tā ir būtisks Eiropas Savienības mērķis. Konkurētspēja un ilgtspēja ir jēdzieni, kas savstarpēji papildina viens otru. Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta mērķis ir radīt apstākļus, lai Eiropas uzņēmumi varētu veiksmīgi attīstīties, tādējādi palīdzot vairot to ieguldījumu ilgtspējīgas attīstības jomā.

Korporatīvā sociālā atbildība (KSA) ir nepieciešams un dabisks līdzeklis virzībā uz konkurētspējīgāku Eiropu. Atbildīga uzņēmējdarbība ir izšķiroša, lai radītu uzticību tirgus ekonomikai, tirdzniecības atklātumam un globalizācijai.

Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcības plāns

Ilgtspējīga patēriņa un ražošanas un ilgtspējīgas rūpniecības politikas rīcības plāna Deutsch (de) English (en) français (fr) mērķis ir pārvērst pašreizējās vides problēmas par jaunām ES ekonomikas iespējām. Ir ierosināts darbību kopums, lai uzlabotu ES rūpniecības konkurētspēju, vienlaikus uzlabojot ekoloģiskos raksturlielumus kopumā. Ja iespējams, Komisija atbalsta brīvprātīgu pieeju vides aizsardzības līgumu izstrādāšanā starp pusēm, kas vēlas risināt specifiskas vides problēmas.

Sīkāka informācija:

  • Ilgtspējīgas attīstības tīmekļa vietneEnglish
  • Vides ģenerāldirektorāta tīmekļa vietneEnglish

Svarīgākie temati

  • Corporate social responsibility English (en)
  • Ecodesign Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Reporting and disclosure English (en)
  • CSR and SMEs English (en)
  • Multi-stakeholder Forum on CSR English (en)

Pasākumi

Citi pasākumiRSS

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu