Διαδρομή πλοήγησης

Βιώσιμες και υπεύθυνες επιχειρήσεις

Η βιώσιμη ανάπτυξη έχει οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις και αποτελεί πρωταρχικό σκοπό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ανταγωνιστικότητα και η βιωσιμότητα είναι έννοιες που ενισχύουν η μια την άλλη. Η ΓΔ Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας έχει ως στόχο να δημιουργήσει τις συνθήκες στις οποίες μπορούν να ευδοκιμήσουν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, βοηθώντας τις να μεγιστοποιήσουν τη συμβολή τους στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR) αποτελεί απαραίτητο και φυσικό στοιχείο στην προσπάθεια για μια πιο ανταγωνιστική Ευρώπη. Η υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά είναι καίρια για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης προς την οικονομία της αγοράς, την απελευθέρωση του εμπορίου και την παγκοσμιοποίηση.

Το σχέδιο δράσης για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική

Το σχέδιο δράσης Deutsch (de) English (en) français (fr) για τη βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή και τη βιώσιμη βιομηχανική πολιτική στοχεύει στη μετατροπή της τρέχουσας περιβαλλοντικής πρόκλησης σε οικονομική ευκαιρία για την ΕΕ. Προτείνεται μια συγκεκριμένη σειρά δράσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, αυξάνοντας ταυτόχρονα τις συνολικές περιβαλλοντικές της επιδόσεις. Όπου είναι δυνατό, η Επιτροπή ενθαρρύνει τις εθελοντικές προσεγγίσεις για την ανάπτυξη περιβαλλοντικών συμφωνιών μεταξύ φορέων οι οποίοι επιθυμούν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένα περιβαλλοντικά προβλήματα.

Περισσότερες πληροφορίες:

  • Ιστότοπος για τη βιώσιμη ανάπτυξηEnglish
  • Ιστότοπος Γενικής Διεύθυνσης ΠεριβάλλοντοςEnglish

Κυριότερα θέματα

  • Corporate social responsibility English (en)
  • Ecodesign Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Reporting and disclosure English (en)
  • CSR and SMEs English (en)
  • Multi-stakeholder Forum on CSR English (en)

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση