Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Bæredygtigt og ansvarligt erhvervsliv

Den Europæiske Union har som overordnet mål at skabe bæredygtig udvikling på det økonomiske, miljømæssige og sociale område. Konkurrenceevne og bæredygtighed er to sider af samme sag. Generaldirektoratet for Erhvervspolitik har til hensigt at skabe de rette betingelser for, at de europæiske virksomheder kan trives og bidrage mest muligt til en bæredygtig udvikling.

Virksomhedernes sociale ansvar (Corporate Social Responsibility - CSR) udgør en nødvendig og naturlig modvægt til indsatsen for at skabe et mere konkurrencedygtigt Europa. Ansvarlig forretningspraksis er en afgørende forudsætning for, at der kan skabes tillid til markedsøkonomien, liberaliseringen af handelen og globaliseringen.

Handlingsplanen for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik

Handlingsplanen Deutsch (de) English (en) français (fr) for bæredygtigt forbrug, bæredygtig produktion og en bæredygtig industripolitik har til formål at vende den nuværende miljømæssige udfordring til økonomiske muligheder for EU. Der foreslås en række konkrete foranstaltninger, som skal gøre den europæiske industri mere konkurrencedygtig og forbedre dens overordnede miljøindsats. Kommissionen tilskynder til, at der om muligt iværksættes frivillige tiltag for at udarbejde miljøaftaler mellem parter, der ønsker at tage fat på specifikke miljøproblemer.

Yderligere oplysninger:

  • websted om bæredygtig udviklingEnglish
  • Generaldirektoratet for Miljøs webstedEnglish

Vigtigste emner

  • Corporate social responsibility English (en)
  • Ecodesign Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Reporting and disclosure English (en)
  • CSR and SMEs English (en)
  • Multi-stakeholder Forum on CSR English (en)

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden