Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Udržitelné a odpovědné podnikání

Udržitelný rozvoj má svůj ekonomický, ekologický a společenský rozměr a jako takový je cílem Evropské unie překlenujícím všechny tyto oblasti. Konkurenceschopnost a udržitelnost jsou dva navzájem se podporující koncepty. Generální ředitelství pro podniky a průmysl usiluje o vytvoření podmínek, ve kterých budou evropské podniky moci prosperovat a maximalizovat tak svůj příspěvek k udržitelnému rozvoji.

Společenská odpovědnost podniků je nutným a přirozeným protějškem snah o konkurenceschopnější Evropu. Odpovědné chování podniků je zásadně důležité pro vybudování důvěry podporující tržní ekonomiku, otevřený obchod a globalizaci.

Akční plán pro udržitelnou spotřebu a výrobu a pro udržitelnou průmyslovou politiku

Akční plán Deutsch (de) English (en) français (fr) pro udržitelnou spotřebu a výrobu a pro udržitelnou průmyslovou politiku se snaží přeměnit současné problémy související se životním prostředím v hospodářské příležitosti pro EU. Je navrhována konkrétní sada opatření, jejichž cílem je zvýšit konkurenceschopnost evropského průmyslu a zároveň přitom přispět k celkové ochraně životního prostředí. Všude, kde je to možné, Komise podporuje dobrovolné snahy uzavřít smlouvy o ochraně životního prostředí mezi stranami, které chtějí řešit konkrétní ekologické problémy.

Další informace:

  • webové stránky o problematice udržitelného rozvojeEnglish
  • webové stránky Generálního ředitelství pro životní prostředíEnglish

Hlavní témata

  • Corporate social responsibility English (en)
  • Ecodesign Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Reporting and disclosure English (en)
  • CSR and SMEs English (en)
  • Multi-stakeholder Forum on CSR English (en)

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku