Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Устойчив и отговорен бизнес

Устойчивото развитие има икономически, екологични и социални измерения и е първостепенна цел на Европейския съюз. Конкурентоспособността и устойчивостта са взаимно подсилващи се понятия. ГД "Предприятия и промишленост" има за цел да създаде условията, при които европейските предприятия могат да процъфтяват, увеличавайки по този начин в максимална степен техния принос към устойчивото развитие.

Корпоративната социална отговорност (КСО) е необходим и естествен партньор в стремежа за по-конкурентноспособна Европа. Отговорното бизнес поведение е важно за изграждане на доверие към пазарната икономика, отвореността на търговията и глобализацията.

План за действие за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена политика

Планът за действие Deutsch (de) English (en) français (fr) за устойчиво потребление и производство и за устойчива промишлена политика цели да превърне настоящото екологично предизвикателство в икономически възможности за ЕС. Предложен е конкретен пакет от действия за подобряване на конкурентоспособността на промишлеността на ЕС при повишаване на нейните общи екологични показатели. Когато това е възможно, Комисията насърчава доброволните подходи за развитие на Споразумения за околната среда между страните, желаещи да намерят решение на специфични екологични проблеми.

Допълнителна информация:

  • Уебсайт за устойчиво развитиеEnglish
  • Уебсайт на Генерална дирекция "Околна среда"English

Основно съдържание

  • Corporate social responsibility English (en)
  • Ecodesign Deutsch (de)English (en)français (fr)
  • Reporting and disclosure English (en)
  • CSR and SMEs English (en)
  • Multi-stakeholder Forum on CSR English (en)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта