Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ta ner rymden till jorden

Europa behöver en effektiv rymdpolitik som gör det möjligt för EU att ta den globala täten inom valda strategiska politikområden. Rymden kan förse oss med verktyg för att möta många av de globala utmaningar som tjugoförsta århundradets samhällen står inför. Europa bör därför spela en ledande roll i bemötandet av dessa utmaningar.

Rymdsystem och rymdbaserad teknologi är av avgörande betydelse för vardagen för alla europeiska medborgare och företag. Viktiga tjänster inom områden som telekommunikationer, television, väderprognoser, globala finansiella system, som vi alla tar för givet i ett modernt samhälle är beroende av rymden för att kunna fungera på rätt sätt.

Åtgärder inom forskning och utveckling samordnas inom ramen för den övergripande europeiska rymdpolitiken, och detta utgör ett komplement till de ansträngningar medlemsstaterna och andra huvudaktörer så som t ex Europeiska rymdbyrån, gör.

I framtiden kommer rymden att bli än viktigare och erbjuda nya möjligheter både för företagen och, i form av tjänster, också för medborgarna. Bättre system för positionering och tidförläggning kommer att tilllsammans med global miljöövervakning öppna nya områden för innovativa företag att erbjuda nya tjänster inom och utvecklas. Rymden är också av avgörande betydelse ur miljö-, säkerhets- och klimatförändringshänsyn.

I Europa finns en betydande, högteknologisk luftfartsindustri som tillgodoser en stor del av de kommersiella behoven i världen vad gäller tillverkning, uppskjutning och tjänster för satelliter. Den europeiska industrin har visat sig vara ytterst kokurrenskraftig på en svår marknad.

Rymdsystem utgör helt klart strategiska tillgångar som är ett bevis på självständighet och förmåga att ikläda sig globala skyldigheter. För att maximera de fördelar och möjligheter dessa system kan ge Europa idag och i framtiden, är det viktigt att anta en aktiv, samordnad strategi och en övergripande europeisk rymdpolitik.

Viktigaste ämnen

  • New Commission proposal for a Directive on Earth observation satellite data English (en)
  • Copernicus enables early action during Balkans Floods English (en)
  • European Space Expo English (en)
  • Copernicus - The European Earth Observation Programme English (en)

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida