Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Kosmosa pietuvināšana Zemei

Eiropai ir nepieciešama efektīva kosmosa politika, kas ļautu ES ieņemt vadošo lomu svarīgās stratēģiskās politikas jomās. Kosmoss var nodrošināt ar nepieciešamajiem instrumentiem, lai varētu risināt daudzas globālās problēmas, ar kurām sabiedrība saskaras divdesmit pirmajā gadsimtā: problēmas, kuru risināšanā Eiropai ir jāieņem vadošā loma.

Kosmosa sistēmām un kosmosa tehnoloģijām ir izšķiroša loma visu Eiropas pilsoņu un uzņēmumu ikdienas dzīvē. No telekomunikācijām līdz televīzijai, no laika prognozēm līdz globālajām finanšu sistēmām - lielākā daļa svarīgāko un mūsdienu pasaulē ierastāko pakalpojumu veiksmīga funkcionēšana sakņojas kosmosā.

Izpētes un attīstības projektus koordinē Eiropas kosmosa politikas pamatnostādnes, papildinot dalībvalstu un citu iesaistīto dalībnieku, ieskaitot Eiropas Kosmosa aģentūras, ieguldījumu.

Nākotnē kosmoss spēlēs vēl lielāku lomu un piedāvās jaunas iespējas gan uzņēmējdarbībai, gan pilsoņiem sniegto pakalpojumu jomā. Uzlabotas pozicionēšanas un taiminga sistēmas līdztekus globālajam vides monitoringam nodrošinās novatoriskiem uzņēmumiem jaunas jomas, lai tie varētu uzplaukt, piedāvājot jaunus pakalpojumus. Kosmoss ir arī nozīmīgs, ņemot vērā vides, drošības un klimata pārmaiņu apsvērumus.

Eiropā attīstās arī iespaidīga un augsti tehnoloģiska kosmosa rūpniecība, kas nodrošina ievērojamu daļu no pasaules satelītu ražošanas, palaišanas un pakalpojumu komerciālajām vajadzībām. Eiropas rūpniecība ir pierādījusi savu stabilo konkurētspēju tik sarežģītā tirgus jomā.

Kosmosa sistēmas ir neapšaubāmi stratēģiskas vērtības, kas apliecina neatkarību un spēju uzņemties atbildību globālā mērogā. Lai Eiropa gūtu vēl lielāku labumu un plašākas iespējas gan tagad, gan arī turpmāk, ir svarīgi, lai mums būtu aktīva un koordinēta stratēģija un mūsdienīga Eiropas kosmosa politika.

Svarīgākie temati

  • New Commission proposal for a Directive on Earth observation satellite data English (en)
  • Copernicus enables early action during Balkans Floods English (en)
  • European Space Expo English (en)
  • Copernicus - The European Earth Observation Programme English (en)

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu