This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Ag tabhairt spáis ar an domhan

Tá beartas éifeachtach spáis de dhíth ar an Eoraip a ligfidh don AE an phríomháit domhanda a bhaint amach i réimsí roghnaithe an bheartais straitéisigh. Is féidir leis an spás uirlisí a sholáthar le plé le cuid mhór de na dúshláin domhanda a bheidh le sárú ag an tsochaí sa 21ú haois: dúshláin nach mór don Eoraip ról ceannaireachta a ghlacadh lena bplé.

Is cuid ríthábhachtach den saol laethúil iad córais spáis agus teicneolaíochtaí spás-bhunaithe do shaoránaigh agus gnóthais uile na hEorpa. Ó theileachumarsáid go teilifís, ó réamhaisnéis na haimsire go córais domhanda airgeadais, an chuid is mó de na príomhsheirbhísí a ndéanaimid talamh slán de, bíonn siad ag brath ar an spás sa dóigh is go mbeidh siad ag feidhmiú mar is ceart.

Déantar comhordú ar ghníomhaíochtaí taighde agus forbartha taobh istigh de chreat iomlán an Bheartais Eorpaigh Spás, ag cur le hiarrachtaí na mballtíortha agus príomhpháirtithe eile, Gníomhaireacht Spáis na hEorpa san áireamh.

Éireoidh spáis níos tábhachtaí arís sa am atá le teacht agus soláthrófar deiseanna nua do ghnóthais chomh maith le seirbhísí do shaoránaigh. Is iad suíonna agus córais uainiúcháin feabhsaithe in éineacht le monatóireacht domhanda timpeallachta a thabharfaidh deiseanna do chuideachtaí nuálaíochta cur chun cinn a dhéanamh trí sheirbhísí nua a sholáthar. Tá an spás ríthábhachtach ó thaobh cúrsaí timpeallachta, slándála, agus athrú aeráide de.

tionscal mór ardteicneolaíochta aeraspáis ann san Eoraip a sholáthraíonn cuid suntasach de riachtanas tráchtála an domhain maidir le déantús, lainseáil agus seirbhísí satailítí. Is cinnte gur thionscal ardiomaíoch é an tionscal seo i margadh deacair.

Is léir gur acmhainní straitéiseacha iad na córais spáis a léiríonn neamhspleáchas agus cumas chunfreagrachtaí domhanda a ghabháil. Chun na deiseanna agus buntáistí is mó a bhaint amach ar féidir leo a thabhairt don Eoraip anois agus san am atá le teacht, tá sé tábhachtach go mbeadh straitéis ghníomhach chomhordaithe agus Beartas Eorpach Spáis cuimsitheach ann.

Key content

  • New Commission proposal for a Directive on Earth observation satellite data English (en)
  • Copernicus enables early action during Balkans Floods English (en)
  • European Space Expo English (en)
  • Copernicus - The European Earth Observation Programme English (en)

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo