Навигационна пътека

Да свалим небето на земята

Европа се нуждае от ефективна космическа политика, която ще позволи на ЕС да стане световен лидер в определени стратегически области. Космосът може да осигури инструментите за справяне с много от световните предизвикателства, пред които е изправено обществото на двадесет и първи век: водещата роля за справянето с които трябва да бъде поета от Европа.

Космическите системи и технологии заемат съществена част от всекидневния живот на всички европейски граждани и предприятия. От телекомуникациите до телевизията, от метеорологичните прогнози до световните финансови системи, повечето основни услуги, които приемаме за даденост в модерния свят, зависят от Космоса, за да функционират надеждно.

Научните изследвания и развойната дейност се координират в рамките на общата Европейска космическа политика, която допълва усилията на държавите-членки и други основни участници, между които Европейската космическа агенция.

В бъдеще значимостта на Космоса ще нараства все повече и ще се предлагат нови възможности за бизнес и услуги за гражданите. Подобряването на системите за позициониране и проследяване, както и глобалният мониторинг на околната среда ще създадат възможности за процъфтяване на иновативни компании, предоставящи нови услуги. Космосът е от съществено значение и от гледна точка на аспекти, свързани с околната среда, сигурността и изменението на климата.

В Европа е съсредоточена мащабна, високотехнологична авиационна промишленост, която задоволява значителна част от търговските нужди за производство, изстрелване и поддръжка на спътници в световен план. Европейската промишленост се е доказала като високо конкурентоспособна на този труден пазар.

Космическите системи са очевидни стратегически активи, които демонстрират независимост и способност за поемане на отговорности в световен план. Необходимо е съществуването на действаща координирана стратегия и широкообхватна Европейска космическа политика, за да се максимализират ползите и възможностите, които могат да предложат космическите системи на Европа сега и в бъдеще.

Основно съдържание

  • New Commission proposal for a Directive on Earth observation satellite data English (en)
  • Copernicus enables early action during Balkans Floods English (en)
  • European Space Expo English (en)
  • Copernicus - The European Earth Observation Programme English (en)

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта