Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Små och medelstora företag (SMF)

Samråd: ”Vilka är de tio mest betungande EU-rättsakterna för småföretagen?”

Syftet med samrådet

I rapporten ”Att minska regelbördan för små och medelstora företag – Anpassning av EU:s regler till småföretagens behov” (KOM(2011) 803 slutlig) aviserade kommissionen en särskild webbplats för att hitta de tio mest betungande rättsakterna för små och medelstora företag och mikroföretag. Tio i topp-listan ska ligga till grund för en riktad och skräddarsydd revidering av dessa rättsakter.
Kartläggningen av de mest betungande rättsakterna sker i två steg. Först anordnades ett samråd genom företagsnätverket European Enterprise Network. Resultaten därifrån ligger till grund för det pågående samrådet.

Politikområden

Näringsliv, små och medelstora företag, företagaranda

Målgrupper

Enskilda små- och medelstora företag och organisationer som företräder deras intressen

Resultatet av samrådet och kommande etapper

Rapport pdf - 345 KB [345 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Smart lagstiftning - tillgodose de små och medelstora företagens behov

Arbetsdokument från kommissionen pdf - 427 KB [427 KB] English (en)

Samrådsperiod

Från 28.9.2012 till 21.12.2012

Bakgrundsmaterial och andra, angränsande samråd

  • KOM(2011) 803 slutlig, ”Att minska regelbördan för små och medelstora företag – Anpassning av EU:s regler till småföretagens behov”
  • KOM(2011) 78 slutlig, ”Översyn av småföretagsakten för Europa”
  • KOM(2008) 394 slutlig, ”Tänk småskaligt först – En ”Small Business Act” för Europa”

Kontakt

Ansvarig avdelningGD Näringsliv, enhet D/4, ”Småföretagsakten, små och medelstora företag”
E-postENTR-SME-ENVOY@ec.europa.eu
PostadressRue de la Loi 200, 1049 Bryssel, Belgien

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida