Navigačný riadok

Malé a stredne veľké podniky (MSP)

Konzultácia: ktorých desať legislatívnych aktov najviac zaťažuje MSP?

Predmet konzultácie:

V správe „Minimalizovanie regulačného zaťaženia pre MSP – prispôsobenie právnych predpisov EÚ potrebám mikropodnikov“ (KOM (2011) 803 v konečnom znení) Komisia oznámila, že vytvorí webovú stránku určenú na identifikáciu 10 legislatívnych aktov, ktoré podľa názoru podnikateľov najviac zaťažujú mikropodniky a MSP. Výsledky prieskumu sa použijú na realizáciu cielených úprav týchto legislatívnych aktov.
Identifikácia legislatívnych aktov predstavujúcich najväčšiu záťaž prebieha v dvoch fázach. V prvej fáze prebehla konzultácia v rámci Európskej siete podnikov (EEN, European Enterprise Network). Jej výsledky sa použili ako základ pre práve prebiehajúcu konzultáciu, ktorá predstavuje druhú a zároveň poslednú fázu procesu.

Oblasti politiky

Podniky a priemysel, malé a stredné podniky (MSP), podnikanie

Cieľové skupiny

Malé a stredné podniky (MSP) a organizácie, ktoré reprezentujú ich záujmy.

Závery konzultácie a ďalšie kroky

Správa pdf - 345 KB [345 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Inteligentná regulácia – Plnenie potrieb malých a stredných podnikov

Pracovný dokument útvarov Komisie pdf - 427 KB [427 KB] English (en)

Obdobie trvania konzultácie

Od 28.09.2012 do 21.12.2012

Referenčné dokumenty a ďalšie súvisiace konzultácie

  • KOM(2011) 803 v konečnom znení – „Minimalizovanie regulačného zaťaženia pre MSP – Prispôsobenie právnych predpisov EÚ potrebám mikropodnikov“
  • KOM(2011) 78 v konečnom znení „Preskúmanie iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu“
  • KOM(2008) 394 v konečnom znení „Najskôr myslieť v malom“ Iniciatíva „Small Business Act“ pre Európu

Kontaktné údaje

zodpovedný útvar:DG Enterprise and Industry, Unit D/4 (GR pre podnikanie a priemysel, oddelenie D/4), "Small Business Act, SME Policies"
e-mail:ENTR-SME-ENVOY@ec.europa.eu
poštová adresa:Rue de la Loi 200, Brusel B-1049, Belgicko

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku