Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Διαβούλευση: "Ποιες είναι οι 10 πλέον επαχθείς νομοθετικές πράξεις για τις ΜΜΕ;"

Στόχος της διαβούλευσης

Στην έκθεσή της με τίτλο “Για να μειωθεί στο ελάχιστο η κανονιστική επιβάρυνση των ΜΜΕ – Προσαρμογή των κανονιστικών ρυθμίσεων της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων” (COM (2011) 803 τελικό), η Επιτροπή είχε αναγγείλει τη δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας για τον εντοπισμό των 10 νομοθετικών πράξεων που θεωρείται ότι επιβαρύνουν περισσότερο τις πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα σχετικά στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για στοχευμένες και ειδικά σχεδιασμένες αναθεωρήσεις των εν λόγω νομοθετικών πράξεων.
Ο εντοπισμός των ευρωπαϊκών νομοθετικών πράξεων που επιβαρύνουν περισσότερο τις ΜΜΕ γίνεται σε δύο στάδια. Σε ένα πρώτο στάδιο, πραγματοποιήθηκε διαβούλευση μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων (EΔΕ). Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για τη σημερινή ανοιχτή διαβούλευση, η οποία αποτελεί το δεύτερο και τελευταίο στάδιο του εγχειρήματος.

Τομείς πολιτικής

Επιχειρήσεις και βιομηχανία, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), επιχειρηματικότητα

Ομάδες στόχου

Μεμονωμένες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και οι οργανώσεις που εκπροσωπούν τα συμφέροντά τους.

Αποτελέσματα της διαβούλευσης και επόμενα στάδια

έκθεση pdf - 345 KB [345 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Έξυπνη νομοθεσία- Ανταπόκριση στις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής pdf - 427 KB [427 KB] English (en)

Περίοδος διαβούλευσης

Από 28.09.2012 έως 21.12.2012

Έγγραφα αναφοράς και άλλες συναφείς διαβουλεύσεις

  • COM/2011/803 τελικό «Ελαχιστοποίηση του κανονιστικού φόρτου για τις ΜΜΕ - Προσαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στις ανάγκες των πολύ μικρών επιχειρήσεων»
  • COM/2011/78 τελικό "Ανασκόπηση της πρωτοβουλίας «Small Business Act» για την Ευρώπη"
  • COM/2008/394 τελικό "Προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις" - Μια «Small Business Act» για την Ευρώπη

Επικοινωνία

αρμόδια υπηρεσίαDG Enterprise and Industry, Unit D/4, "Small Business Act, SME Policies"
ηλεκτρονική διεύθυνσηENTR-SME-ENVOY@ec.europa.eu
ταχυδρομική διεύθυνσηRue de la Loi 200, Brussels B-1049

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση