Този сайт бе архивиран на 02/02/2015
02/02/2015

Навигационна пътека

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Малки и средни предприятия (МСП)

Консултация: „Кои са 10-те най-обременяващи законодателни актове на ЕС за МСП?“

Цел на консултацията

В доклада си „Минимизиране на регулаторната тежест за МСП – Адаптиране на законодателството на ЕС спрямо нуждите на микропредприятията“ (COM (2011) 803 окончателен) Комисията съобщи, че ще създаде специален уебсайт, за да идентифицира 10-те НАЙ-ОБРЕМЕНИТЕЛНИ за микропредприятията и МСП законодателни актове на ЕС. Това ще бъде използвано за извършването на целенасочен и съобразен с конкретните нужди преглед на тези законодателни актове.
Идентифицирането на най-обременителните закони на ЕС се извършва на два етапа. През първия етап бе проведена консултация посредством European Enterprise Network (EEN). Резултатите от нея послужиха за основа на настоящата открита консултация, която представлява вторият и последен етап.

Области от политиката

Предприятия и промишленост, малки и средни предприятия (МСП), предприемачество

Целеви групи

Отделни малки и средни предприятия (МСП) и организации, представляващи техните интереси.

Резултати от консултацията и следващи стъпки

доклад pdf - 345 KB [345 KB] čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Интелигентното регулиране — отговор на нуждите на малките и средните предприятия

Работен документ на службите на Комисията pdf - 427 KB [427 KB] English (en)

Период на консултацията

От 28.9.2012 г. до 21.12.2012

Документи за справка и други консултации, свързани с настоящата консултация

  • COM/2011/803 окончателен „Минимизиране на регулаторната тежест за МСП – Адаптиране на законодателството на ЕС спрямо нуждите на микропредприятията“
  • COM/2011/78 окончателен „Преглед на „Small Business Act“ за Европа“
  • COM/2008/394 окончателен „Мисли първо за малките!“ – „Small Business Act“ за Европа“

Координати за връзка

отговорна службаDG Enterprise and Industry, Unit D/4, "Small Business Act, SME Policies"
ел. адрес:ENTR-SME-ENVOY@ec.europa.eu
пощенски адресRue de la Loi 200, Brussels B-1049

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта