Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Små och medelstora företag (SMF)

De över 20 miljoner små och medelstora företagen Deutsch (de) English (en) français (fr) i EU representerar 99 % av företagen och utgör en central drivkraft för ekonomisk tillväxt, innovation, sysselsättning och social integration. Europeiska kommissionen vill främja framgångsrikt företagande och förbättra företagsklimatet för små och medelstora företag så att de kan förverkliga sin fulla potential Deutsch (de) English (en) français (fr) i dagens globala ekonomi.
 
Vad gör EU?

Europeiska kommissionen arbetar med allmänna politiska frågeställningar som påverkar företagande och små och medelstora företag över hela Europa och även med mekanismer som stödjer små och medelstora företag (nätverk English (en) , affärsstödjande åtgärder). Den vidtar åtgärder till förmån för både befintliga och blivande företagare. Särskild uppmärksamhet ägnas specifika former av företagande English (en) , som t.ex. kvinnliga företagare, hantverksföretag och företag i den sociala ekonomin.

Alla de åtgärder som stödjer små och medelstora företag och företagande har ett unikt och omfattande ramverk i Small Business Act för Europa Deutsch (de) English (en) français (fr) (SBA), som medlemsstaterna har åtagit sig att genomföra tillsammans med Europeiska kommissionen.

Eftersom små och medelstora företag måste stödjas på lokal nivå omfattar kommissionens åtgärder också att hjälpa medlemsstaterna och regionerna att utveckla strategier för att främja företagande English (en) , förbättra situationen för små och medelstora företag under deras livscykel Deutsch (de) English (en) français (fr) , och hjälpa dem komma in på nya marknader Deutsch (de) English (en) français (fr) . Att finna och utbyta god praxis Deutsch (de) English (en) français (fr) utgör viktiga inslag i denna politik.

Viktigaste ämnen

Europe helps you fulfil your ideas

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida