Táto stránka bola uložená do archívu dňa 02/02/2015
02/02/2015

Navigačný riadok

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Malé a stredné veľké podniky (MSP)

Zo všetkých podnikov, ktoré pôsobia v EÚ, predstavujú malé a stredné podniky 99 %. Je ich viac ako 20 miliónov Deutsch (de) English (en) français (fr) . MSP sú hlavným motorom hospodárskeho rastu, inovácií, zamestnanosti a sociálnej integrácie. Cieľom Európskej komisie je podporovať úspešné podnikanie a zlepšovať podnikateľské prostredie pre MSP, a umožniť im plne realizovať svoj potenciál Deutsch (de) English (en) français (fr) v dnešnej globálnej ekonomike.
 
Čo robí EÚ?

Európska komisia sa zaoberá obsiahlymi otázkami politík, ktoré ovplyvňujú podnikanie a MSP v celej Európe, ako aj mechanizmami podpory pre MSP (siete English (en) , opatrenia na podporu podnikania). Podniká opatrenia v prospech existujúcich aj možných podnikateľov. Mimoriadnu pozornosť venuje špecifickým formám podnikania English (en) , ako napríklad podnikateľkám, remeselníkom alebo podnikom sociálneho hospodárstva.

Všetky opatrenia na podporu MSP a podnikania majú jedinečný a komplexný rámec, ktorým je iniciatíva Small Business Act for Europe Deutsch (de) English (en) français (fr) (SBA), ktorú sa členské štáty zaviazali uplatňovať spolu s Európskou komisiou.

Keďže MSP potrebujú podporu na miestnej úrovni, k aktivitám Komisie patrí aj pomoc členským štátom a regiónom pri tvorbe politík zameraných na podporu podnikania English (en) , zlepšenie situácie MSP počas ich životného cyklu Deutsch (de) English (en) français (fr) a pomoc pri prístupe na nové trhy Deutsch (de) English (en) français (fr) . Kľúčovými prvkami tejto politiky sú určenie a vzájomná výmena osvedčených postupov Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Najdôležitejšie témy

Europe helps you fulfil your ideas

Podujatia

Ďalšie publikácieRSS

Zdieľať: FacebookGoogle+LinkedInposlať túto stránku priateľovi

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentvytlačiť túto stránku