Strona zarchiwizowana dnia 02/02/2015
02/02/2015

Ścieżka nawigacji

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)

Ponad 20 milionów MŚP Deutsch (de) English (en) français (fr) stanowia 99% działających w Europie przedsiębiorstw i są one głównym motorem wzrostu gospodarczego, innowacji, zatrudnienia i integracji społecznej. Komisja Europejska stawia sobie za cel promowanie przedsiębiorczości oraz poprawę otoczenia biznesowego MŚP, aby umożliwić im realizację ich pełnego potencjału Deutsch (de) English (en) français (fr) we współczesnej gospodarce globalnej.
 
Co robi UE?

Komisja Europejska zajmuje się szerokim wachlarzem kwestii politycznych mających wpływ na przedsiębiorczość i MŚP w całej Europie, a także mechanizmami zapewniania wsparcia dla MŚP (sieci English (en) , środki wsparcia biznesu). Podejmuje działania na korzyść zarówno obecnych, jak i przyszłych przedsiębiorców. Specjalną uwagę zwraca się na szczególne formy przedsiębiorczości English (en) , takie jak przedsiębiorczość kobiet, rzemiosło czy przedsiębiorstwa gospodarki społecznej.

Wszystkie działania wspierające MŚP i przedsiębiorczość wpisane są w jednolite i kompleksowe ramy, jakie ustanowił program Small Business Act dla Europy Deutsch (de) English (en) français (fr) (SBA), do którego wdrożenia wraz z Komisją Europejską zobowiązały się państwa członkowskie.

Ponieważ MŚP potrzebują wsparcia na poziomie lokalnym, działania Komisji obejmują również pomoc dla państw członkowskich i regionów w tworzeniu polityki promowania przedsiębiorczości English (en) , poprawy sytuacji MŚP w całym ich cyklu życia Deutsch (de) English (en) français (fr) , a także ułatwiania im dostępu do nowych rynków Deutsch (de) English (en) français (fr) . Kluczowymi elementami tej polityki są identyfikacja i wymiana dobrych praktyk Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Temat dnia

Europe helps you fulfil your ideas

Udostępnij: FacebookGoogle+LinkedInWyślij tę stronę do znajomego

Ustaw normalny rozmiar czcionkiPowiększ rozmiar czcionki o 200%Drukuj