Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Midden- en kleinbedrijf (MKB)

De meer dan 20 miljoen MKB's Deutsch (de) English (en) français (fr) in de EU vertegenwoordigen 99% van de bedrijven en vormen een van de belangrijkste drijfveren voor economische groei, innovatie, werkgelegenheid en sociale integratie. De Europese Commissie streeft naar het bevorderen van succesvol ondernemerschap en het verbeteren van het zakenklimaat voor MKB's, zodat ze hun volledig potentieel kunnen ontplooien Deutsch (de) English (en) français (fr) in de huidige globale economie.
 
Wat doet de EU?

De Europese Commissie werkt aan brede beleidsthema's betreffende het ondernemerschap en MKB's over heel Europa, en aan de mechanismen die MKB's ondersteunen (netwerken English (en) , maatregelen voor bedrijfssteun). Er wordt actie ondernomen voor zowel bestaande als potentiële ondernemers. Speciale aandacht gaat naar specifieke vormen van ondernemerschap English (en) , zoals vrouwelijke ondernemers, ambachtelijk werk of bedrijven in de sociale economie.

Alle acties ter ondersteuning van MKB's en ondernemerschap passen in een uniek en veelomvattend kader, de Small Business Act voor Europa Deutsch (de) English (en) français (fr) (SBA). De lidstaten en de Europese Commissie hebben toegezegd dat ze deze zullen invoeren.

Omdat MKB's ondersteund moeten worden op plaatselijk niveau, helpt de Commissie de lidstaten en de regio's tevens bij de ontwikkeling van beleid dat erop gericht is het ondernemerschap te bevorderen English (en) , de situatie van MKB's in hun levenscyclus Deutsch (de) English (en) français (fr) te verbeteren en hen te helpen nieuwe markten te bereiken Deutsch (de) English (en) français (fr) . Het herkennen en uitwisselen van goede praktijken Deutsch (de) English (en) français (fr) zijn sleutelfactoren in dit beleid.

Belangrijkste onderwerpen

Europe helps you fulfil your ideas

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken