Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU)

ES ir vairāk nekā 20 miljoni MVU Deutsch (de) English (en) français (fr) . Tie pārstāv 99 % no visiem uzņēmumiem ES un ir galvenais ekonomiskās izaugsmes, inovācijas, nodarbinātības un sociālās integrācijas dzinējspēks. Eiropas Komisijas mērķis ir sekmēt veiksmīgu uzņēmējdarbību un uzlabot MVU uzņēmējdarbības vidi, ļaut tiem pilnībā realizēt savu potenciālu Deutsch (de) English (en) français (fr) mūsdienu globālās ekonomikas apstākļos.
 
Ko dara ES?

Eiropas Komisija risina plašas politikas problēmas, kas skar uzņēmējdarbību un MVU visā Eiropā, kā arī izstrādā mehānismus, kas palīdz MVU (rada tīklus English (en) , veic pasākumus uzņēmējdarbības atbalstam). Tā aktīvi darbojas gan jau esošo, gan potenciālo uzņēmēju interesēs. Īpaša vērība tiek pievērsta specifisku uzņēmējdarbības English (en) jomu, piemēram, sieviešu uzņēmēju, amatnieku un sociālo uzņēmumu atbalstam.

Visi pasākumi MVU un uzņēmējdarbības atbalstam notiek unikālās un mūsdienīgās Eiropas Mazo uzņēmumu hartas Deutsch (de) English (en) français (fr) (SBA) ietvaros, ko dalībvalstis realizē sadarbībā ar Eiropas Komisiju.

Tā kā MVU ir jāsaņem atbalsts vietējā mērogā, Komisija veic arī pasākumus, lai palīdzētu dalībvalstīm un reģioniem izstrādāt politiku, kuras mērķis ir veicināt uzņēmējdarbību English (en) , uzlabot MVU situāciju to pastāvēšanas laikā Deutsch (de) English (en) français (fr) un atvieglot to piekļuvi jauniem tirgiem Deutsch (de) English (en) français (fr) . Problēmu konstatēšana un veiksmīgas pieredzes apmaiņa Deutsch (de) English (en) français (fr) ir šīs politikas stūrakmeņi.

Svarīgākie temati

Europe helps you fulfil your ideas

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu