Ši tinklavietė buvo archyvuota 02/02/2015
02/02/2015

Naršymo kelias

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ)

Daugiau kaip 20 milijonų MVĮ Deutsch (de) English (en) français (fr) sudaro 99 % visų įmonių ir yra pagrindinis ekonominės plėtros, naujovių, darbo vietų ir socialinės integracijos variklis. Europos Komisija siekia skatinti sėkmingą verslininkystę ir gerinti MVĮ verslo aplinką, kad šiuolaikinėje pasaulinėje ekonomikoje jos galėtų išnaudoti visą savo potencialą Deutsch (de) English (en) français (fr) .
 
Ką daro ES?

Europos Komisija dirba bendrosios politikos klausimais, turinčiais įtakos verslininkystei ir MVĮ visoje Europoje, bei su mechanizmais susijusiais klausimais, kaip MVĮ teikti paramą (tinklai English (en) , priemonių verslui remti). Ji imasi veiksmų, kuriais padeda ir esamiems, ir potencialiems verslininkams. Ypatingas dėmesys skiriamas specialioms verslininkystės English (en) formoms, pvz., moterims verslininkėms, amatams arba socialinės ekonomikos įmonėms.

Visi veiksmai, kuriais remiamos MVĮ ir verslininkystė, turi unikalų ir išsamų pagrindą - Europos Smulkiojo verslo aktą Deutsch (de) English (en) français (fr) (SVA), kurį valstybės narės yra įsipareigojusios įgyvendinti kartu su Komisija.

Kadangi MVĮ turi būti remiamos vietiniu lygmeniu, viena iš Europos Komisijos veiklos sričių yra padėti valstybėms narėms ir regionams nustatyti politikos sritis, nukreiptas į verslininkystės skatinimą English (en) , MVĮ padėties gerinimą viso jų gyvavimo ciklo metu Deutsch (de) English (en) français (fr) ir pagalbą joms patekti į naujas rinkas Deutsch (de) English (en) français (fr) . Šios politikos pagrindiniai elementai yra gerosios praktikos nustatymas ir keitimasis ja Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Svarbiausia

Europe helps you fulfil your ideas

Siųsti draugams: FacebookGoogle+LinkedInSiųsti šio tinklalapio nuorodą

Nustatyti įprastinį šrifto dydį Padidinti šriftą 200 procentųSpausdinti šį tinklalapį