This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Cosán nascleanúna

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Fiontair bheaga agus mheánmhéide (na SME)

Breis is 20 milliún SME Deutsch (de) English (en) français (fr) san AE agus 99% de ghnóthais, agus is príomhthiománaí iad don fhás geilleagrach, nuálaíocht, fostaíocht agus comhtháthú sóisialta. Is é is aidhm atá ag an gCoimisiún Eorpach cumas fiontraíochta a spreagadh agus feabhas a chur ar thimpeallacht gnó do na SME, go lige siad a n-acmhainneachta iomlán a bhaint amach Deutsch (de) English (en) français (fr) i ngeilleagar domhanda an lae inniu.
 
Cad é a dhéanann an tAE?

Bíonn an tAE ag obair ar shaincheisteanna forleathana na mbeartas a bhaineann le cumas fiontraíochta agus leis na SME ar fud na hEorpa, agus ar tacaíocht a sholáthair do na SME (Líonraí English (en) , bearta tacaíochta gnó). Gníomhaíonn sé ar son fiontraithe agus fiontraithe féideartha araon. Tugtar aird ar leith do chineálacha fiontraíochta ar leith, mar mhná fhiontraithe, ceirdeanna, nó fiontair gheilleagracha sóisialta.

Tá creatlach ar leith ag gach gníomhaíocht a thugann tacaíocht do na SME agus don fhiontraíocht, is é sin an tAcht um Ghnóthais Bheaga don Eoraip Deutsch (de) English (en) français (fr) (SBA)

Cionn is go bhfuil tacaíocht le tabhairt al leibhéal áitiúil, cuimsítear i ngníomhaíochtaí an Choimisiúin cuidiú leis na Ballstáit beartais a fhorbairt atá dírithe ar fhiontraíocht a chur chun cinn English (en) , ar fheabhas a chur ar riocht na SME le linn a saolré Deutsch (de) English (en) français (fr) , agus ag cuidiú leo rochtain a fháil ar mhargaí nua Deutsch (de) English (en) français (fr) Is sainaithint agus malartú dea-chleachtas Deutsch (de) English (en) français (fr) príomheilimintí an bheartais seo.

Key content

Europe helps you fulfil your ideas

Páirtigh: FacebookGoogle+LinkedInCuir an leathanach seo chuig cara

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentClóigh an leathanach seo