Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd)

Rohkem kui 20 miljonit VKEd Deutsch (de) English (en) français (fr) moodustavad 99% ettevõtetest ning on peamiseks majanduskasvu, innovatsiooni, tööhõive ja sotsiaalse integratsiooni tõukejõuks. Euroopa Komisjoni eesmärk on edendada edukat ettevõtlust ning parandada VKEde ettevõtluskeskkonda, võimaldamaks neil tänapäeva üleilmastunud majanduses oma potentsiaali täielikult ära kasutada Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Mida teeb EL?

Euroopa Komisjon tegeleb üldiste poliitiliste küsimustega, mis avaldavad mõju kogu Euroopa ettevõtlusele ja VKEdele, samuti VKEdele toetust pakkuvatele mehhanismidele (võrgustikud English (en) , ettevõtlustoetuse meetmed). Võetakse meetmeid nii olemasolevate kui tulevaste ettevõtjate heaks. Erilist tähelepanu pööratakse ettevõtluse English (en) erivormidele, nt naisettevõtjaile, käsitööndus- ja sotsiaalmajanduslikele ettevõtetele.

Kõigil VKEsid ja ettevõtlust toetavatel tegevustel on ainulaadne üldraamistik - Euroopa väikeettevõtlusalgatus Deutsch (de) English (en) français (fr) (SBA), mida liikmesriigid on kohustunud koos Euroopa Komisjoniga ellu rakendama.

Kuna VKEsid tuleb toetada kohalikul tasandil, hõlmavad komisjoni tegevused ka liikmesriikide ja piirkondade abistamist poliitikate väljatöötamisel, mis on suunatud ettevõtluse edendamisele English (en) , VKEde olukorra parandamisele kogu nende elutsükli jooksul Deutsch (de) English (en) français (fr) ning nende abistamisele juurdepääsul uutele turgudele Deutsch (de) English (en) français (fr) . Selle poliitika võtmeelementideks on hea tava väljaselgitamine ja hea tava vahetamine Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Põhiteemad

Europe helps you fulfil your ideas

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg