Ο δικτυακός τόπος αρχειοθετήθηκε στις 02/02/2015
02/02/2015

Διαδρομή πλοήγησης

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

Οι 23 εκατομμύρια ΜΜΕ Deutsch (de) English (en) français (fr) στην ΕΕ αντιπροσωπεύουν το 99% των επιχειρήσεων και αποτελούν κύριο παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης, καινοτομίας, απασχόλησης και κοινωνικής ενσωμάτωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στην προώθηση της επιτυχούς επιχειρηματικότητας και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος των ΜΜΕ, ώστε να τους επιτραπεί να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους Deutsch (de) English (en) français (fr) στη σημερινή παγκόσμια οικονομία.

Τι κάνει η ΕΕ;

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με ευρεία θέματα πολιτικής που επηρεάζουν την επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ σε ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και στους μηχανισμούς παροχής υποστήριξης προς τις ΜΜΕ (δίκτυα English (en) , μέτρα υποστήριξης επιχειρήσεων). Αναλαμβάνει δράση υπέρ των υφιστάμενων αλλά και των μελλοντικών επιχειρηματιών. Ιδιαίτερη προσοχή δίδεται σε συγκεκριμένες μορφές επιχειρηματικότητας English (en) , όπως η γυναικεία επιχειρηματικότητα, οι βιοτεχνίες ή οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας.

Όλες οι δράσεις που υποστηρίζουν τις ΜΜΕ και την επιχειρηματικότητα ρυθμίζονται από ένα μοναδικό και ολοκληρωμένο πλαίσιο, το Νόμο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη Deutsch (de) English (en) français (fr) (SBA), τον οποίο τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να εφαρμόζουν παράλληλα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Εφόσον οι ΜΜΕ πρέπει να υποστηρίζονται σε τοπικό επίπεδο, οι δραστηριότητες της Επιτροπής συνίστανται και στην παροχή βοήθειας προς τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για την ανάπτυξη πολιτικών με στόχο την προώθηση της επιχειρηματικότητας English (en) , τη βελτίωση της κατάστασης των ΜΜΕ καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους Deutsch (de) English (en) français (fr) και την παροχή βοήθειας σε αυτές ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες αγορές Deutsch (de) English (en) français (fr) . Η αναγνώριση και η ανταλλαγή ορθών πρακτικών Deutsch (de) English (en) français (fr) αποτελούν κύρια στοιχεία αυτής της πολιτικής.

Κυριότερα θέματα

Europe helps you fulfil your ideas

Διαδώστε το: FacebookGoogle+LinkedInΣτείλτε σε ένα φίλο

Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράςΑυξήστε το μέγεθος κατά 200%Εκτύπωση