Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Malé a střední podniky (MSP)

Přes 20 millionů MSP Deutsch (de) English (en) français (fr) působících v EU představuje 99 % všech podniků a malé a střední podniky jsou hlavním hnacím motorem hospodářského růstu, inovací, tvorby pracovních míst a sociální integrace. Evropská komise se zaměřuje na podporu úspěšných podnikatelských aktivit a na zlepšení podnikatelského prostředí pro MSP, tak aby tyto podniky mohly v dnešní globální ekonomice plně realizovat svůj potenciál Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Na co se EU zaměřuje?

Evropská komise pracuje na všeobecných otázkách týkajících se politik ovlivňujících podnikání a MSP po celé Evropě a dále také na mechanismech, pomocí nichž lze MSP poskytnout podporu (sítě English (en) , opatření na podporu podnikání). Přijímá opatření na podporu stávajících i potenciálních nových podnikatelských subjektů. Obzvláštní pozornost věnuje specifickým formám podnikání English (en) jako např. podnikajícím ženám, podnikům zaměřujícím se na řemeslnou výrobu nebo sociální ekonomiku.

Všechny aktivity zaměřené na podporu MSP a podnikání spadají pod jednotný souhrnný rámec, kterým je iniciativa na podporu malých a středních podniků ("Small Business Act" pro Evropu - SBA) Deutsch (de) English (en) français (fr) , kterou se členské státy zavázaly uvést v praxi společně s Evropskou komisí.

Vzhledem k tomu, že podpora MSP musí existovat na lokální úrovni, snaží se Komise také napomáhat členským státům a regionům při přípravě politik zaměřených na podporu podnikání English (en) , zlepšení situace MSP v rámci jejich celého životního cyklu Deutsch (de) English (en) français (fr) a na pomoc při vstupu na nové trhy Deutsch (de) English (en) français (fr) . Hlavními prvky této politiky jsou identifikace nejlepších praktických postupů a výměna informací o nich Deutsch (de) English (en) français (fr) .

Hlavní témata

Europe helps you fulfil your ideas

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku