Навигационна пътека

Малки и средни предприятия (МСП)

В ЕС има над двадесет милиона МСП, които представляват 99% от предприятията и те са основен двигател на икономическия растеж, иновациите, заетостта и социалната интеграция. Европейската комисия се стреми да насърчава успешното предприемачество и да подобри бизнес средата за МСП, така че да им позволи да реализират пълния си потенциал Deutsch (de) English (en) français (fr) в съвременната глобална икономика.

Какви действия предприема ЕС?

Двадесет три милиона МСП Deutsch (de) English (en) français (fr) в ЕС представляват 99% от предприятията и са основен двигател на икономическия растеж, иновациите, заетостта и социалната интеграция. Тя предприема действия в полза както на съществуващите, така и на потенциалните предприемачи. Специално внимание се отделя на специфичните форми на предприемачеството English (en) , като например жени-предприемачи, занаяти или предприятия в сферата на социалната икономика.

Всички действия в подкрепа на МСП и предприемачеството имат уникална и цялостна рамка - Small Business Act за Европа Deutsch (de) English (en) français (fr) (SBA). Държавите-членки са поели ангажимент да прилагат тази рамка заедно с Европейската комисия.

Тъй като за МСП трябва да се осигурява подкрепа на местно равнище, действията на Комисията включват и оказване на съдействие на държавите-членки и регионите при разработването на политики, насочени към насърчаване на предприемачеството English (en) , подобряване на ситуацията на МСП през целия им жизнен цикъл Deutsch (de) English (en) français (fr) и оказване на съдействие за достъп до нови пазари Deutsch (de) English (en) français (fr) . Идентифицирането и обменът на добри практики Deutsch (de) English (en) français (fr) са ключови елементи от тази политика.

Основно съдържание

Europe helps you fulfil your ideas

Събития

Още събитияRSS

Споделяне: FacebookGoogle+LinkedInИзпратете на приятел

Нормален размер на шрифтаМаксимален размер на шрифтаРазпечатайте страницта