Denna webbplats arkiverades den 02/02/2015
02/02/2015

Sökväg

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Små och medelstora företag (SMF)

Vad är SMF?

SMF är en förkortning av små och medelstora företag och definieras i EU-lagstiftningen: EU-rekommendation 2003/361 .

Det som avgör om företaget räknas som litet eller medelstort är framförallt

  1. antalet anställda och
  2. omsättningen eller balansomslutningen.

Företagskategori

Anställda

Omsättning

eller

Balansomslutning

Medelstort

< 250

≤ € 50 miljoner

≤ € 43 miljoner

Litet

< 50

≤ € 10 miljoner

≤ € 10 miljoner

Mikro

< 10

≤ € 2 miljoner

≤ € 2 miljoner

Taken gäller bara siffrorna för enskilda företag. Ett företag som ingår i en större grupp kan även behöva inkludera uppgifter om anställda, omsättning och balansomslutning för hela gruppen.

Här kan du läsa mer om hur det går till:

Vilken hjälp kan små och medelstora företag få?

Under förutsättning att företaget uppfyller kriterierna finns det två typer av stöd:

  • Stöd från flera EU-program för småföretag, t.ex. till forskning, konkurrenskraft och innovation. Det finns också liknande nationella stödprogram som i vanliga fall skulle anses som orättvist statligt stöd och förbjudas (”statligt stöd”– se gruppundantagsförordningen English).
  • Färre krav eller lägre avgifter för att följa EU:s administrativa föreskrifter.

Hur används definitionen av små och medelstora företag i praktiken?

GD Näringsliv utvärderar regelbundet hur definitionen av små och medelstora företag tillämpas. Med utgångspunkt i utvärderingarna från 2006 och 2009 gjordes en ny oberoende studie 2012, där man inriktade sig på hur definition fungerar i praktiken.
Slutsatsen blev att det i nuläget inte behövs någon omfattande översyn av definitionen av små och medelstora företag. Detta med tanke på företagens utveckling sedan 2003, den störning som en väsentlig förändring skulle innebära, policyn om ”mindre men bättre riktat statligt stöd” och synpunkter från en majoritet av aktörerna. Definitionen kan behöva uppdateras för att justera för inflation, arbetsproduktivitet och förändringar i förhållandet mellan omsättning och balansomslutning, men det kan vänta till en senare översyn. Vice ordförande Antonio Tajani ställer sig bakom studiens slutsats.

Studien rekommenderar dock att man klargör hur vissa regler ska tillämpas, till exempel genom ytterligare vägledning eller genom att uppdatera handboken om definitionen. En utvärdering av handboken gjordes därför 2013–2014. I slutrapporten presenteras slutsatser och förslag för en översyn. Den nya handboken kommer på alla språk senast i mars 2015.

 

Dela med dig: FacebookGoogle+LinkedInTipsa en vän

Normal textstorlekÖka textstorlek med 200 procentSkriv ut denna sida