Navigacijska pot

Mala in srednje velika podjetja (MSP)

Opredelitev MSP

Mala in srednje velika podjetja (ali s kratico MSP) so opredeljena v zakonodaji EU: priporocilo EU 2003/361.

Glavni merili za odlocanje, ali podjetje lahko pridobi status malega ali srednje velikega podjetja, sta:

  1. število zaposlenih in
  2. letni promet ali bilancna vsota.

Kategorija podjetja

Št. zaposlenih

Letni promet

ali

bilancna vsota

Srednje veliko

< 250

= 50 milijonov EUR

= 43 milijonov EUR

Malo

< 50

= 10 milijonov EUR

= 10 milijonov EUR

Mikro

< 10

= 2 milijona EUR

= 2 milijona EUR

Navedene mejne vrednosti veljajo samo za samostojna podjetja. Za podjetja, ki so del skupine, se pri kategorizaciji morda upoštevajo tudi podatki o zaposlenih/letnem prometu/bilancni vsoti skupine.

Vec informacij:

Pomoc za mala in srednje velika podjetja

Dve glavni prednosti pridobitve statusa MSP sta:

  • upravicenost do pomoci iz številnih podjetniških programov EU, posebej namenjenih takšnim podjetjem: npr. sredstva za raziskave, sredstva za razvijanje konkurencnosti in inovacij, podobni nacionalni programi pomoci, ki bi sicer obveljali za nezakonito državno pomoc (glej tudi uredbo o skupinskih izjemah English);
  • manj pogojev in nižji stroški izpolnjevanja upravnih zahtev.

Spremljanje uporabe opredelitve mladih in srednjih podjetij

Generalni direktorat za podjetništvo in industrijo redno spremlja uporabo opredelitve malih in srednjih podjetij. Leta 2012 je na podlagi rezultatov ocenjevanja iz let 2006 in 2009 naročil novo neodvisno študijo, v kateri je bil poudarek predvsem na tem, kako se opredelitev MSP obnese v praksi.
Ob upoštevanju demografije malih in srednjih podjetij od leta 2003 do danes, motenj, ki bi jih povzročile občutne spremembe, politike „ manj, a bolje usmerjena državna pomoč“ in stališč večine deležnikov študija leta 2012 ugotavlja, da trenutno ni potrebe po večjih spremembah v opredelitvi MSP. Morebitna posodobitev opredelitve, ki bi upoštevala inflacijo, produktivnost dela in spremembe glede razmerja med prihodki in bilančno vsoto, ni nujna in se lahko opravi ob prihodnjem ponovnem pregledu.  Podpredsednik Tajani soglaša s sklepi študije, da trenutno ni potrebe po spremembi opredelitve malih in srednjih podjetij.

Študija priporoča, da se pojasni uporaba nekaterih pravil v sedanjem priporočilu EU, na primer s smernicami ali s posodobitvijo sedanjega priročnika o uporabi opredelitve MSP.  V ta namen je bila v obdobju 2013–2014 opravljena ocena priročnika. Sklepi in predlogi iz končnega poročila bodo podlaga za ponovni pregled priročnika, ki bo predvidoma na voljo v vseh jezikih EU marca 2015.

 

Povej naprej: FacebookGoogle+LinkedInpošlji prijatelju

Normalna velikost črkPovečaj črke za 200 odstotkovnatisni stran