Deze website is gearchiveerd sinds 02/02/2015
02/02/2015

Kruimelpad

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Kleine en middelgrote bedrijven (MKB/KMO)

Wat is een KMO/MKB?

In de EU-wetgeving staat "KMO/MKB" voor kleine en middelgrote onderneming/midden- en kleinbedrijf: EU-aanbeveling 2003/361 .

De belangrijkste factoren die bepalen of een bedrijf een KMO/MKB is:

  1. het aantal werknemers en
  2. de omzet of het balanstotaal.

Categorie van bedrijf

Werknemers

Omzet

of

Balanstotaal

Middelgrote onderneming/Middenbedrijf

< 250

≤ € 50 m

≤ € 43 m

Kleine onderneming/kleinbedrijf

< 50

≤ € 10 m

≤ € 10 m

Micro-onderneming/micro-bedrijf

< 10

≤ € 2 m

≤ € 2 m

Deze plafonds gelden alleen voor de cijfers van individuele bedrijven. Een bedrijf dat een onderdeel is van een groep moet mogelijk ook de cijfers van de rest van de groep meerekenen.

Meer informatie:

Welk soort steun kan een KMO/MKB krijgen?

  • steun in het kader van tal van EU-programma's voor bedrijfsondersteuning die specifiek gericht zijn op ondernemingen van deze grootte: onder meer onderzoekssteun, steun voor concurrentiekracht en innovatie, en soortgelijke nationale steunprogramma's die anders misschien niet toegelaten zouden zijn omdat het oneerlijke overheidssteun zou zijn ("staatssteun", zie groepsvrijstellingsverordening English).
  • minder vereisten of lagere tarieven om aan de administratieve EU-voorschriften te voldoen.

Evaluatie van de toepassing van de KMO-definitie

 

DG Ondernemingen en industrie gaat regelmatig na hoe de definitie van kleine en middelgrote ondernemingen in de praktijk wordt toegepast. Op basis van de evaluaties van 2006 en 2009 is in 2012 is een onafhankelijk studie verricht, waarbij werd gekeken hoe de KMO-definitie in de praktijk werkte.
Op grond van de ontwikkelingen binnen het mkb sinds 2003, het verstorend effect van een herziene definitie, het beleid van "minder en beter gerichte staatssteun" en de mening van een meerderheid van belanghebbenden, luidt de conclusie van het onderzoek dat het niet nodig is de KMO-definitie grondig te herzien. Ook een aanpassing van de definitie aan de inflatie, de gestegen arbeidsproductiviteit en veranderingen in de verhouding tussen omzet en balanstotaal is niet dringend en kan bij een toekomstige herziening gebeuren.  Vicevoorzitter Tajani deelt de conclusie van de studie dat er vooralsnog onvoldoende redenen zijn om de KMO-definitie te herzien.

Wel beveelt de studie aan om te verduidelijken hoe bepaalde regels moeten worden toegepast, bijvoorbeeld door een extra toelichting te geven of de huidige handleiding voor de KMO-definitie bij te werken.  Daarom is de handleiding in 2013-2014 geëvalueerd. De conclusies en aanbevelingen van het eindverslag zullen als uitgangspunt dienen voor de aanpassing van de handleiding, die in maart 2015 in alle EU-talen beschikbaar moet zijn.

 


 

  pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Share: FacebookGoogle+LinkedInStuur naar een vriend

Normale tekstgrootteTekstgrootte 200%Pagina afdrukken