Šī vietne tika arhivēta (02/02/2015)
02/02/2015

Navigācijas ceļš

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU)

Kas ir MVU?

“MVU” ir saīsinājums no “mazie un vidējie uzņēmumi” atbilstīgi definīcijai ES tiesībās: ES Ieteikums 2003/361.

Galvenie faktori, pēc kuriem noteikt, vai uzņēmums ir MVU, ir šādi:

  1. nodarbināto skaits un
  2. apgrozījums vai bilances kopsumma.

Uzņēmumu kategorijas

Darbinieki

Apgrozījums

vai

Bilances kopsumma

Vidējie

< 250

≤ 50 milj. eiro

≤ 43 milj. eiro

Mazie

< 50

≤ 10 milj. eiro

≤ 10 milj. eiro

Mikro

< 10

≤ 2 milj. eiro

≤ 2 milj. eiro

Šīs robežvērtības attiecas tikai uz individuālu uzņēmumu rādītājiem. Iespējams, ka uzņēmumam, kurš pieder lielākai grupai, ir jāiekļauj arī minētās grupas darbinieku, apgrozījuma, bilances dati.

Lasiet vairāk te:

Kādu palīdzību var saņemt MVU?

Uzņēmumiem, kuri atbilst kritērijiem, attiecīgā gadījumā ir šādas divu veidu priekšrocības:

  • iespēja saņemt atbalstu saskaņā ar īpaši MVU domātām ES uzņēmumu atbalsta programmām: piemēram, pētījumu finansējums, konkurētspējas un inovācijas finansējums un līdzīgas valsts atbalsta programmas, kuras citādi, iespējams, ir aizliegtas kā negodīgs valsts valdības atbalsts (par valsts atbalstu uzziniet vairāk grupu atbrīvojuma regulā English).
  • zemākas prasības vai samazinātas izmaksas saistībā ar ES administratīvajām formalitātēm.

MVU definīcijas piemērošanas kontrole

 

Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts regulāri kontrolē MVU definīcijas piemērošanu. Pamatojoties uz 2006. un 2009. gada novērtējumiem, 2012. gadā ir veikts neatkarīgs pētījums, kurā uzmanību pievērsa tam, kā MVU definīcija darbojas praksē.
Pētījumā secināja, ka patlaban šo definīciju nav nepieciešams būtiski pārskatīt, ņemot vērā MVU attīstību kopš 2003. gada, traucējumus, ko tāda būtiska pārskatīšana radītu, “mazāka un mērķtiecīgāka” atbalsta politiku un ieinteresēto personu vairākuma viedokli. Definīciju, iespējams, vajadzēs pamainīt, lai ņemtu vērā inflāciju, darba ražīgumu un apgrozījuma un kopējās bilances attiecības izmaiņas, bet tas nav steidzami, un to var izdarīt kādā citā pārskatīšanas reizē.  Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektors A. Tajāni piekrita pētījuma secinājumiem, proti, ka pagaidām nav nepieciešams pārskatīt MVU definīciju.

Pētījumā ieteikts precizēt, kā piemērojami atsevišķi noteikumi, kas sniegti pašreizējā ieteikumā, piemēram, izdodot papildu vadlīnijas vai atjauninot pašreizējo MVU definīcijas lietotāja rokasgrāmatu.  Tālab 2013.–2014. gadā šo lietotāja rokasgrāmatu izvērtēja. Galīgajā ziņojumā sniegtie secinājumi un ieteikumi tiks ņemti par pamatu rokasgrāmatas pārskatīšanai, un tai būtu jābūt gatavai visās ES valodās 2015. gada martā.

 

 

  pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Kopīgot: FacebookGoogle+LinkedInPārsūtīt šo lapu draugam

Atjaunot rakstzīmju standartizmēruPalielināt rakstzīmju izmēru par 200 %Izdrukāt šo lapu