Az oldal tartalmát archiváltuk (02/02/2015)
02/02/2015

Navigációs útvonal

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Kis- és középvállalkozások (KKV)

Mit takar a kkv betűszó?

A kkv betűszó a kis-, illetve középvállalkozás kifejezés rövidítése. A kkv meghatározását az uniós jogban a 2003/361/EK bizottsági ajánlás fogalmazza meg.

Az, hogy egy cég kkv-nak minősül-e vagy sem, a következő szempontok alapján dől el:

  1. az alkalmazottak létszáma és
  2. a cég forgalma vagy mérlegfőösszege.

Vállalkozás típusa

Alkalmazottak száma

Forgalom

vagy

Mérlegfőösszeg

Középvállalkozás

< 250

≤ 50 millió euró

≤ 43 millió euró

Kisvállalkozás

< 50

≤ 10 millió euró

≤ 10 millió euró

Mikrovállalkozás

< 10

≤ 2 millió euró

≤ 2 millió euró

A fenti plafonértékek csak az önálló cégekre vonatkoznak. A nagyobb cégcsoportokba tartozó vállalkozások esetében az említett adatokon kívül a csoport alkalmazottainak összlétszámát, továbbá a csoport forgalmát és mérlegfőösszegét is figyelembe kell venni.

Ha szeretne részletekbe menően tájékozódni a kérdésről, tekintse meg a következő dokumentumokat:

Milyen előnyökre számíthatnak a kkv-k?

A vállalkozásoknak kétféle előnyt jelent az, ha kkv-nak minősülnek:

  • jogosultak támogatást igényelni sok olyan uniós vállalkozástámogató program forrásaiból, amely a kisebb méretű cégeket célozza; ilyenek például a kutatást, a versenyképességet és az innovációt támogató finaszírozási programok, illetve a hasonló jellegű tagállami támogatási programok, amelyek egyébként tisztességtelen kormányzati támogatásnak minősülnének, és ezért tiltva lennének („állami támogatások” – l. csoportmentességi rendelet English);
  • kevesebb követelmény, továbbá kedvezőbb díjszabás vonatkozik rájuk az uniós igazgatási eljárásokban.

A kkv-fogalommeghatározás rendszeres kiértékelése

 

A Vállalkozáspolitikai és Ipari Főigazgatóság időről időre ellenőrzi a kkv-fogalommeghatározás helytállóságát. A 2006-ban és 2009-ben elvégzett értékelések eredményére építve 2012-ben független tanulmány készült arról, hogyan működik a kkv-fogalommeghatározás a gyakorlatban, a kkv-k meghatározásán alapuló intézkedések megvalósítása során.
A 2012-es tanulmány – tekintettel a kkv-k számában 2003 óta tapasztalható változásokra, a jelentős változtatások esetén bizonyosan fellépő problémákra, a kevesebb, de célzottabb állami támogatást pártoló szakpolitikai közelítésmód térnyerésére, valamint az érdekelt felek többségének véleményére – megállapítja, hogy egyelőre nincs szükség a kkv-k meghatározásának érdemi módosítására. A meghatározást előbb-utóbb ki kell majd igazítani az infláció, a munkatermelékenység, illetve az üzleti forgalomnak a mérlegfőösszeghez mért arányában beállt változások függvényében, de ezek a kiigazítások nem sürgősek, és elegendő, ha a későbbi felülvizsgálatok során kerül sor rájuk. Antonio Tajani, a Bizottság alelnöke egyetért a tanulmány következtetéseivel, melyek értelmében egyelőre nincs szükség a kkv-fogalommeghatározás módosítására.

Egyes szabályok alkalmazásának tisztázása érdekében a tanulmány tartalmaz néhány olyan javaslatot, mely kivitelezhető a hatályos ajánlás módosítása nélkül, például az útmutatások bővítése, illetve a kkv-fogalommeghatározásra vonatkozó felhasználói útmutató naprakésszé tétele révén. Ezért a 2013–2014-es időszakban sor került a felhasználói útmutató kiértékelésére. A felhasználói útmutató felülvizsgálatának alapjául a végleges jelentésben foglalt következtetések és javaslatok fognak szolgálni. A felülvizsgált felhasználói útmutató a tervek szerint 2015 márciusában az EU összes nyelvén rendelkezésre fog állni.

 

 

  pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Link ajánlása: FacebookGoogle+LinkedInKüldje el az oldalt ismerősének

Normál betűméretLegnagyobb betűméretOldal nyomtatása