This site has been archived on 02/02/2015
02/02/2015

Navigacijski put

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Malih i Srednjih Poduzeća (MSP)

Što je MSP?

Kratica „MSP“ označava mala i srednja poduzeća kako su definirana u zakonodavstvu EU-a: Preporuka EU-a 2003/361 English.

Glavni čimbenici koji određuju je li neko poduzeće MSP su:

  1. broj zaposlenika i
  2. promet ili ukupan iznos bilance.

Kategorija poduzeća

Broj zaposlenika

Promet

ili

Ukupan iznos bilance

Srednje

< 250

≤ 50 mil. eura

≤ 43 mil. eura

Malo

< 50

≤ 10 mil. eura

≤ 10 mil. eura

Mikro

< 10

≤ 2 mil. eura

≤ 2 mil. eura

Ove se gornje granice primjenjuju samo na pojedinačna poduzeća. Za poduzeća koja su dio veće grupacije možda će biti potrebno uključiti i podatke o zaposlenicima/prometu/bilanci grupacije.

Za detaljnije informacije pogledajte:

Pomoć za mala i srednja poduzeća

Ako poduzeće udovolji kriterijima, dvije su vrste mogućih pogodnosti koje može uživati:

  • pravo na potporu u okviru mnogih programa EU-a za podršku poduzećima namijenjenih isključivo malim i srednjim poduzećima, primjerice sredstva za istraživanje, za jačanje konkurentnosti i inovacija te sličnih nacionalnih programa podrške koji bi u protivnome mogli biti zabranjeni jer bi ih se smatralo nepoštenom državnom potporom („državne potpore“ – vidi uredbu o skupnom izuzeću English).
  • manje zahtjeva ili niže naknade za administrativnu usklađenost s propisima EU-a.

OPraćenje provedbe definicije MSP-ova

Glavna uprava za poduzetništvo i industriju redovito prati provedbu definicije MSP-ova. Godine 2012., na temelju rezultata ocjenjivanja iz 2006. i 2009., provedena je nova neovisna studija usmjerena na praktičnu primjenu definicije MSP-ova.
S obzirom na razvoj osobina i strukture MSP-ova nakon 2003., poremećaje koje bi uzrokovale veće promjene, politiku „manjih i kvalitetnijih državnih potpora” i stajališta većine dionika, u studiji iz 2012. donesen je zaključak da veća revizija definicije MSP-ova trenutačno nije potrebna. Moguća prilagodba definicije u odnosu na inflaciju, produktivnost rada i promjene u udjelu prihoda u ukupnom iznosu bilance nije hitna i može se unijeti tijekom sljedeće revizije.  Potpredsjednik Tajani složio se sa zaključcima studije koje upućuju na to da trenutačno nema potrebe za revizijom definicije MSP-ova.

U preporukama u okviru studije preporučuje se jasnija primjena određenih pravila u okviru postojeće Preporuke, primjerice davanjem dodatnih smjernica ili ažuriranjem postojećeg korisničkog priručnika za definiciju MSP-ova.  Stoga je u 2013. – 2014. provedena ocjena korisničkog priručnika. Revizija korisničkog priručnika temeljit će se na zaključcima i prijedlozima iz završnog izvješća, a priručnik bi od ožujka 2015. trebao biti na raspolaganju na svim jezicima EU-a.

 

Share: FacebookGoogle+LinkedInsend this page to a friend

Set page to normal font sizeIncrease font size by 200 percentprint this page