Navigointipolku

Pienet ja keskisuuret yritykset (Pk-yritykset)

Mitä ovat pk-yritykset?

Pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) käsite on määritelty EU:n lainsäädännössä (komission suositus 2003/361 ).

Määritettäessä, onko yritys pk-yritys vai ei, käytetään erityisesti seuraavia perusteita:

  1. työntekijöiden lukumäärä ja
  2. joko liikevaihto tai taseen loppusumma.

Yrityksen kokoluokka

Henkilöstö

Liikevaihto

tai

Taseen loppusumma

Keskisuuri

< 250

≤ 50 milj. euroa

≤ 43 milj. euroa

Pieni

< 50

≤ 10 milj. euroa

≤ 10 milj. euroa

Mikroyritys

< 10

≤ 2 milj. euroa

≤ 2 milj. euroa

Taulukon kynnysarvot koskevat vain yksittäisiä yrityksiä. Jos yritys kuuluu laajempaan yritysryhmään, on yrityksen kokoluokkaa määritettäessä mahdollisesti otettava huomioon koko ryhmän henkilöstö, liikevaihto tai tase.

Lisätietoa:

Tukea pk-yrityksille

Pk-yritykseksi määritelty yritys voi saada asemastaan kahdenlaista etua:

  • mahdollisuus hakea tukea monista EU:n yritystukiohjelmista, jotka on suunnattu erityisesti tämän kokoluokan yrityksillle. Esimerkiksi tutkimukseen, kilpailukyvyn parantamiseen ja innovointiin voi saada rahoitusta kansallisista tukiohjelmista, joita voitaisiin suurempien yritysten tapauksessa pitää epäterveenä yritystukena (lisätietoa valtiontuista on ryhmäpoikkeusasetuksessa English).
  • pienemmät vaatimukset tai alhaisemmat kulut tietyissä EU:n hallinnointimenettelyissä.

Pk-yritysten määritelmän soveltamisen seuranta

pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Yritys- ja teollisuustoiminnan pääosasto seuraa säännöllisesti pk-yritysten määritelmän soveltamista EU:ssa. Vuosina 2006 ja 2009 suoritettiin ensimmäiset arvioinnit, ja vuonna 2012 tehtiin riippumaton selvitys määritelmän soveltamisesta käytännössä.
Selvityksessä päädyttiin siihen, että pk-yritysten määritelmää ei tällä hetkellä ole tarpeen muuttaa merkittävästi. Lopputulokseen vaikuttivat pk-yritysten määrän kehitys vuodesta 2003 lähtien, häiriöt joita määritelmän merkittävät muutokset aiheuttaisivat, valtiontukien vähentäminen ja tarkempi kohdentaminen sekä sidosryhmien enemmistön näkökanta.  Määritelmän muutospaineita voivat tuottaa inflaatio, työn tuottavuus sekä liikevaihdon ja taseen loppusumman välisen suhteen muutokset, mutta tällaiset muutokset eivät ole kiireellisiä ja voidaan sisällyttää määritelmän tuleviin tarkistuksiin.  Komission varapuheenjohtaja Antonio Tajani yhtyy selvityksen johtopäätökseen, jonka mukaan pk-yritysten määritelmän muuttamiselle ei tällä hetkellä ole tarvetta.

Selvityksessä suositeltiin sen sijaan selkeyttämään muutamien olemassa olevien sääntöjen soveltamista, esimerkiksi päivittämällä julkaisu "Pk-yritysten uusi määritelmä – Käyttäjän opas ja ilmoitusmalli".  Opas arvioitiin tätä silmällä pitäen vuosina 2013–2014, ja se tullaan päivittämään arvioinnin loppuraportin sisältämien päätelmien ja ehdotusten perusteella. Päivitetty opas on määrä julkaista kaikilla EU:n kielillä maaliskuuhun 2015 mennessä.

pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

 

  pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Jaa: FacebookGoogle+LinkedInLähetä sivu

Aseta sivu normaalikokoiselle fontilleKasvata fontin kokoa 200 prosentillaTulosta sivu