Navigatsioonitee

VKE määratlus

Mis on VKE?

„VKE” − väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad − nagu on määratletud ELi õigusaktides: ELi soovitus 2003/361.

Peamised näitajad selle määratlemiseks, kas tegemist on VKEga, on:

  1. töötajate arv ning
  2. kas käive või bilansimaht.

Ettevõtja kategooria

Töötajad

Käive

või

Bilansimaht

Keskmise suurusega ettevõtjad

< 250

≤ 50 miljonit eurot

≤ 43 miljonit eurot

Väikeettevõtjad

< 50

≤ 10 miljonit eurot

≤ 10 miljonit eurot

Mikroettevõtjad

< 10

≤ 2 miljonit eurot

≤ 2 miljonit eurot

Need piirmäärad kehtivad vaid üksikute ettevõtjate näitajate puhul. Ettevõtja puhul, kes moodustab osa suuremast rühmitusest, peab eeldatavasti hõlmama ka andmed asjaomase rühmituse töötajate/käibe/bilansimahu kohta.

Lisateave:

  • Suunised: ELi määratlus VKEde kohta pdf - 2 MB [2 MB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) islensk (is) norsk (no)
  • Kas olete VKE? Uurige järgi English
  • Teie ettevõtte VKEna välja kuulutamine

Millist abi VKEd saavad?

Kui ettevõtjad vastavad kriteeriumidele, võivad nad saada kasu kahest peamisest võimalusest:

  • nad võivad saada abi erinevate ettevõtlusalaste ELi toetusprogrammide raames, mis on suunatud konkreetselt VKEdele: nt teadusuuringute rahastamine, konkurentsivõime ja innovatsiooni rahastamine ning samalaadsed riiklikud toetusprogrammid, mis oleksid üldjuhul käsitatavad ebaõiglase riigiabina („riigiabi” – vt grupierandi määrus English);
  • nende suhtes kohaldatakse ELi haldussuutlikkuse tagamiseks vähem nõudeid või vähendatud makse.

Välisuuring VKE määratluse rakendamise kohta (2012)

Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat kontrollib korrapäraselt VKE määratluse rakendamist. Tuginedes 2006. ja 2009. aastal teostatud uuringute tulemustele, viidi 2012. aastal läbi uus sõltumatu uuring, milles keskenduti küsimusele, kuidas VKE määratlus rakendusetapis praktikas toimib.
Võttes arvesse VKEde hulga arengut alates 2003. aastast, mis tahes oluliste muutuste põhjustatud häireid, vähem ja paremini suunatud riigiabi andmise poliitikat ning enamiku sidusrühmade seisukohti, jõuti uuringus järeldusele, et praegu ei ole VKE määratluse ulatuslik läbivaatamine vajalik.
Määratluse  ajakohastamine võib osutuda vajalikuks selleks, et kohandada seda inflatsiooni, tööviljakuse ning käibe ja bilansimahu suhte muutustega, kuid sellised muutused ei ole kiireloomulised ning neid võib võtta arvesse võimaliku läbivaatamise käigus tulevikus.
Uuringus tehakse mõned ettepanekud täpsustada teatavate eeskirjade kohaldamist, mida on võimalik teha ilma olemasolevaid soovitusi muutmata, näiteks esitades täiendavaid suuniseid peadirektoraadi veebisaidil rubriigis KKK või ajakohastades praegust VKE määratluse kasutusjuhendit. 
Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat nõustub uuringu järeldustega, mis kinnitavad, et praegu ei ole vajadust VKE määratluse läbivaatamise järele.

Kokkuvõte pdf - 645 KB [645 KB] English (en)    

Lõpparuanne pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg