Veebisait on arhiveeritud (02/02/2015)
02/02/2015

Navigatsioonitee

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

VKE määratlus

Mis on VKE?

„VKE” − väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad − nagu on määratletud ELi õigusaktides: ELi soovitus 2003/361.

Peamised näitajad selle määratlemiseks, kas tegemist on VKEga, on:

  1. töötajate arv ning
  2. kas käive või bilansimaht.

Ettevõtja kategooria

Töötajad

Käive

või

Bilansimaht

Keskmise suurusega ettevõtjad

< 250

≤ 50 miljonit eurot

≤ 43 miljonit eurot

Väikeettevõtjad

< 50

≤ 10 miljonit eurot

≤ 10 miljonit eurot

Mikroettevõtjad

< 10

≤ 2 miljonit eurot

≤ 2 miljonit eurot

Need piirmäärad kehtivad vaid üksikute ettevõtjate näitajate puhul. Ettevõtja puhul, kes moodustab osa suuremast rühmitusest, peab eeldatavasti hõlmama ka andmed asjaomase rühmituse töötajate/käibe/bilansimahu kohta.

Lisateave:

Millist abi VKEd saavad?

Kui ettevõtjad vastavad kriteeriumidele, võivad nad saada kasu kahest peamisest võimalusest:

  • nad võivad saada abi erinevate ettevõtlusalaste ELi toetusprogrammide raames, mis on suunatud konkreetselt VKEdele: nt teadusuuringute rahastamine, konkurentsivõime ja innovatsiooni rahastamine ning samalaadsed riiklikud toetusprogrammid, mis oleksid üldjuhul käsitatavad ebaõiglase riigiabina („riigiabi” – vt grupierandi määrus English);
  • nende suhtes kohaldatakse ELi haldussuutlikkuse tagamiseks vähem nõudeid või vähendatud makse.

VKE määratluse rakendamise kontroll

Ettevõtluse ja tööstuse peadirektoraat kontrollib korrapäraselt VKE määratluse rakendamist. Tuginedes 2006. ja 2009. aastal teostatud uuringute tulemustele, viidi 2012. aastal läbi uus sõltumatu uuring, milles keskenduti küsimusele, kuidas VKE määratlus rakendusetapis ka praktikas toimib.
Võttes arvesse VKEde leviku arengut alates 2003. aastast, mis tahes oluliste muutuste põhjustatud häireid, vähem ja paremini suunatud riigiabi andmise poliitikat ning enamiku sidusrühmade seisukohti, jõuti 2012. aasta uuringus järeldusele, et praegu ei ole VKE määratluse ulatuslik läbivaatamine vajalik. Määratluse ajakohastamine sel eesmärgil, et kohandada seda inflatsiooni, tööviljakuse ning käibe ja bilansimahu suhte muutustega, ei ole kiireloomuline ning selle võib lisada järgmisesse versiooni.  Asepresident Tajani nõustus uuringu järeldustega, mis kinnitavad, et praegu ei ole VKE määratluse läbivaatamine vajalik.

Uuringusse lisatud soovitustes tehti ettepanek täpsustada teatavate eeskirjade kohaldamist olemasoleva soovituse raames, näiteks esitades täiendavaid suuniseid või ajakohastades praegust VKE määratluse kasutusjuhendit.  Sel eesmärgil korraldati aastatel 2013–2014 kasutusjuhendi hindamine. Lõpparuandes esitatud järeldused ja ettepanekud on aluseks kasutusjuhendi läbivaatamisele, mis saab kõigis ELi keeltes kättesaadavaks 2015. aasta märtsiks.

 

Jaga: FacebookGoogle+LinkedInsaada sõbrale

Tavaline kirjasuurusKirjasuurus 200 %prindi see lehekülg