Dette websted blev arkiveret den 02/02/2015
02/02/2015

Sti

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Små og mellemstore virksomheder (SMV)

Hvad er en SMV?

"SMV" står for små og mellemstore virksomheder - som defineret i EU-retten ved henstilling 2003/361 .

De vigtigste faktorer, der afgør om en virksomhed er en SMV, er:

  1. antallet af ansatte og
  2. enten omsætningen eller den samlede balance.

Virksomhedskattegorier

Ansatte

Omsætning

eller

Samlet balance

Mellemstor

< 250

≤ 50 mio. euro

≤ 43 mio. euro

Lille

< 50

≤ 10 mio. euro

≤ 10 mio. euro

Mikro

< 10

≤ 2 mio. euro

≤ 2 mio. euro

Disse lofter gælder kun for tallene for individuelle virksomheder. En virksomhed, som er en del af en større koncern skal muligvis medregne oplysninger om ansatte/omsætning/samlet balance for hele koncernen.

Læs mere detaljeret om, hvordan det fungerer her:

Hvilken hjælp er til rådighed for SMV'er?

Der findes to overordnede former for mulig støtte til en virksomhed, hvis den opfylder kriterierne:

  • støtteberettigelse til mange EU-programmer for virksomhedsstøtte rettet særligt mod virksomheder af denne størrelse. F.eks. forskningsstøtte, støtte til konkurrenceevne og innovation og lignende nationale støtteprogrammer, som ellers kunne betragtes som urimelig offentlig støtte og forbydes ("statsstøtte" - se gruppefritagelsesforordningen English).
  • færre krav eller nedsatte afgifter for overholdelse af EU's administrative krav.

 

Overvågning af gennemførelsen af definitionen af SMV

Generaldirektoratet for Erhvervspolitik udfører regelmæssig overvågning af gennemførelsen af definitionen af SMV. Med udgangspunkt i resultaterne af undersøgelser fra 2006 og 2009 blev der gennemført en uafhængig undersøgelse i 2012 med fokus på, hvordan definitionen af SMV fungerer i praksis i gennemførelsesfasen.
Set i lyset af SMV'ernes demografiske udvikling siden 2003, det faktum, at væsentlige forandringer vil medføre forstyrrelser, politikken med "mindre og bedre målrettet statsstøtte" og holdningen blandt et flertal af de interesserede parter, konkluderede undersøgelsen fra 2012, at der ikke er behov for en større revision af definitionen af SMV på nuværende tidspunkt. En eventuel opdatering af definitionen for at tilpasse den til inflationen, arbejdsproduktiviteten og ændringer i gennemsnitsforholdet mellem omsætning og samlet balance haster ikke og kan inkorporeres i en senere revision.  Næstformand Antonio Tajani var enig med undersøgelsens konklusioner om, at der ikke foreløbig er behov for en revision af definitionen af SMV.

I undersøgelsens henstillinger anbefaledes det at præcisere anvendelsen af visse regler i den eksisterende henstilling, f.eks. gennem yderligere vejledning eller ved at opdatere den nuværende brugervejledning om definitionen af SMV.  Derfor blev der gennemført en evaluering af brugervejledningen i 2013-2014. Konklusionerne og forslagene i den endelige rapport vil danne grundlag for revisionen af brugervejledningen, som bør foreligge på alle EU-sprog inden marts 2015.

 

Del: FacebookGoogle+LinkedInsend til en ven

Normal skriftstørrelseForstør skrift med 200 procentudskriv siden