Tato stránka byla uložena do archívu dne 02/02/2015
02/02/2015

Cesta

This website is no longer being updated.

Please visit the new Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs website.

Malé a střední podniky (MSP)

Které podniky patří do kategorie MSP?

MSP je zkratka pro malé a střední podniky. V právu Unie jsou definovány v doporučení EU 2003/361.

Hlavními faktory, které určují, zda podnik patří do skupiny MSP, jsou:

  1. počet zaměstnanců a
  2. roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy.

Kategorie podniku

Počet zaměstnanců

Obrat

nebo

Bilanční suma

Střední podnik

< 250

≤ 50 mil. EUR

≤ 43 mil. EUR

Malý podnik

< 50

≤ 10 mil. EUR

≤ 10 mil. EUR

Mikropodnik

< 10

≤ 2 mil. EUR

≤ 2 mil. EUR

Stropy uvedené v tabulce platí pouze pro samostatné podniky. U podniku, který je součástí větší skupiny, bude možná nutné zahrnout i údaje o počtu zaměstnanců, obratu nebo bilanční sumě dané skupiny.

Další informace:

Jaké druhy pomoci jsou malým a středním podnikům poskytovány?

Podnik, který splňuje příslušná kriteria, má možnost využít některou z těchto výhod:

  • způsobilost čerpat podporu v rámci řady programů EU na podporu podnikání, které jsou přímo zaměřeny na malé a střední podniky (např. podpora na financování výzkumu, financování rozvoje konkurenceschopnosti a inovací) a podpůrných programů jednotlivých států, které by byly jinak zakázány jakožto neoprávněná státní podpora (viz nařízení o blokových výjimkách English).
  • v souvislosti s dodržováním správních předpisů EU možnost splňovat méně požadavků nebo platit nižší poplatky.

Kontrola uplatňování definice MSP

Generální ředitelství pro podniky a průmysl provádí pravidelnou kontrolu uplatňování definice MSP. Na základě výsledků hodnocení z let 2006 a 2009 byla v roce 2012 vypracována nezávislá studie, která se zaměřila na to, jak definice MSP funguje v praxi, ve fázi jejího zavádění.
Po zohlednění demografického vývoje MSP od roku 2003, nepříznivého dopadu případné rozsáhlejší změny, politiky „nižšího počtu státních podpor a jejich větší cílenosti“ a názoru většiny zúčastněných stran došla studie k závěru, že zásadní přepracování definice MSP není v současné době zapotřebí. Případná aktualizace definice, která by zohlednila vývoj inflace, produktivity práce a změnu poměru obratu k bilanční sumě, není naléhavá a může být provedena až v příštím přezkumu definice.  Místopředseda Komise Antonio Tajani souhlasí se závěry studie, že v současné chvíli nevyvstává potřeba definici MSP revidovat.

Studie ve svých doporučeních navrhuje objasnit používání některých pravidel v rámci stávajícího doporučení, například vydáním doplňujících pokynů nebo aktualizací uživatelské příručky k definici MSP.  Za tímto účelem bylo v letech 2013–2014 provedeno hodnocení uživatelské příručky. Závěry a návrhy uvedené v závěrečné zprávě se stanou základem pro přepracovanou verzi příručky, která by měla být zveřejněna ve všech jazycích EU do března 2015.

 

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku