Cesta

Malé a střední podniky (MSP)

Které podniky patří do kategorie MSP?

MSP je zkratka pro malé a střední podniky. V právu Unie jsou definovány v doporučení EU 2003/361.

Hlavními faktory, které určují, zda podnik patří do skupiny MSP, jsou:

  1. počet zaměstnanců a
  2. roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy.

Kategorie podniku

Počet zaměstnanců

Obrat

nebo

Bilanční suma

Střední podnik

< 250

≤ 50 mil. EUR

≤ 43 mil. EUR

Malý podnik

< 50

≤ 10 mil. EUR

≤ 10 mil. EUR

Mikropodnik

< 10

≤ 2 mil. EUR

≤ 2 mil. EUR

Stropy uvedené v tabulce platí pouze pro samostatné podniky. U podniku, který je součástí větší skupiny, bude možná nutné zahrnout i údaje o počtu zaměstnanců, obratu nebo bilanční sumě dané skupiny.

Další informace:

Jaké druhy pomoci jsou malým a středním podnikům poskytovány?

Podnik, který splňuje příslušná kriteria, má možnost využít některou z těchto výhod:

  • způsobilost čerpat podporu v rámci řady programů EU na podporu podnikání, které jsou přímo zaměřeny na malé a střední podniky (např. podpora na financování výzkumu, financování rozvoje konkurenceschopnosti a inovací) a podpůrných programů jednotlivých států, které by byly jinak zakázány jakožto neoprávněná státní podpora (viz nařízení o blokových výjimkách English).
  • v souvislosti s dodržováním správních předpisů EU možnost splňovat méně požadavků nebo platit nižší poplatky.

Externí studie o uplatňování definice MSP (2012)

GŘ pro podniky a průmysl pravidelně monitoruje uplatňování definice malých a středních podniků. Na základě výsledků předchozích hodnocení z let 2006 a 2009 byla v roce 2012 provedena nová nezávislá studie, která se zaměřila na to, jak definice MSP funguje v praxi, ve fázi zavádění.
S ohledem na demografický vývoj MSP od roku 2003, narušení, jež by způsobila jakákoli významná změna, politiku „nižšího počtu státních podpor a jejich větší cílenosti“ a názoru většiny zúčastněných stran došla studie k závěru, že zásadní přepracování definice MSP není v současné době zapotřebí.
K případné aktualizaci definice bude nutné přistoupit z důvodu zohlednění inflace, produktivity práce a změny poměru obratu k bilanční sumě, ale tyto změny nejsou naléhavé a mohou být zahrnuty do budoucí revize.
Studie navrhuje několik doporučení, která by vyjasnila používání některých pravidel a která lze provést, aniž by se muselo měnit stávající doporučení, např. prostřednictvím dalších pokynů v souboru často kladených otázek na internetových stránkách GŘ pro podniky a průmysl věnovaných definici MSP nebo prostřednictvím aktualizace stávající příručky o definici malých a středních podniků.
GŘ pro podniky a průmysl souhlasí se závěry studie, které ukazují, že v současné chvíli nevyvstává potřeba definici MSP revidovat.

Shrnutí   pdf - 645 KB [645 KB] English (en)  

Závěrečná zpráva pdf - 2 MB [2 MB] English (en)

Sdílet: FacebookGoogle+LinkedInPoslat tuto stránku přátelům

Zobrazit stránku s normální velikostí písmaZvětšit písmo o 200 %Vytisknout stránku